Det er nogle ret rutineplagede råd, Danmark får i OECD’s nyeste landerapport. Den økonomiske samarbejdsorganisation har torsdag præsenteret rapporten med bud på problemer og mulige løsninger. OECD peger blandt andet på, at der skal være styr på de offentlige finanser. Samtidig skal langt flere opgaver udsættes for konkurrence.
Den tilgang overrasker desværre ikke Bente Sorgenfrey. Hun er formand for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 privat og offentligt ansatte. FTF har tidligere – i lighed med stadig flere økonomer og institutioner – peget på, at en skarpslebet og hurtig brugt sparekniv ikke er smutvej til vækst og job.

"Det er lidt skuffende igen at skulle høre, at den sikre vej til vækst går gennem skrap kontrol med pengene og mere konkurrence. Ikke mindst, når den største og mest grundige undersøgelse af konkurrenceudsættelse i både Danmark og udlandet lige har vist, at gevinsterne er ringe og usikre", siger Bente Sorgenfrey og tilføjer.
"Det er fint med en diskussion af, hvad der skal til for at skabe vækst og job, men vi savner nogle konkrete og nye bud fra OECD."
Man kan ikke spare sig til vækst
Hun peger på, at både OECD og Den Internationale Valutafond (IMF) for få dage siden offensivt meldte ud, at Europa ikke kun kan spare sig til vækst. Der skal også være investeringer for at skabe beskæftigelse og social ansvarlighed.
"Det burde der også være fokus på i rapporten om Danmark. I den mere positive ende er OECD’s anbefalinger om boligskatten. FTF vil gerne gøre op med det politiske tabu om boligskat. Vi mener, at man godt kan gøre noget her på en ansvarlig måde," siger Bente Sorgenfrey.

OECD peger i rapporten på, at en ændring i boligskatten kan finansiere skattelettelser på arbejde. FTF går ind for en sådan ændring.
"Der er andre muligheder end kun at kigge på topskatten, som OECD gør. Vi har fx peget på, at effekten på arbejdsudbuddet kan være ligeså stor ved at hæve beskæftigelsesfradraget," siger Bente Sorgenfrey.