Tykke bøger og støvede professorer er langt fra pensum, når Fredensborg Kommune slår dørene op for deres nye såkaldte TR-universitet. Til gengæld skal kommunens tillidsrepræsentanter lære at kommunikere, tænke strategisk og formidle kollegaernes ideer og problemer videre til ledelsen.
"Vi vil gerne uddanne dygtige tillidsrepræsentanter, der kan arbejde for en bedre og mere effektiv kommune. Derfor skal de have ny viden og mulighed for at mødes og udveksle ideer om Fredensborg Kommune på tværs af deres faglighed," siger Tina Bjerregaard, personalechef i Fredensborg Kommune og én af initiativtagerne bag TR-universitetet.
Den nye uddannelse bygger oven på den traditionelle TR-uddannelse og består af fire moduler, der hver varer to dage. Undervisningen veksler mellem oplæg af fra kommunens undervisere og gruppearbejde, hvor man blandt andet får mulighed for at arbejde med cases fra sin egen arbejdsplads. Netop uddannelsens forløb og omfang er vigtigt, mener Tina Bjerregaard.
TR skal være sparringspartner
"Det er afgørende, at uddannelsen er længerevarende og har karakter af at være en investering i tillidsrepræsentanterne, så de kan indgå som sparringspartnere i udviklingen af kommunerne," siger Tina Bjerregaard.
Forud for studiestart afstemmer tillidsrepræsentanterne deres forventninger med deres nærmeste leder. Lederne vil desuden også være involveret i forskellige opgaver sammen med tillidsrepræsentanterne under uddannelsen.
"Tillidsrepræsentanterne skal ikke uddannes til at blive ledernes talerør, men til at hjælpe med at løse de nuværende kommunale udfordringer og skabe gode arbejdspladser gennem samarbejde," siger Tina Bjerregaard.
Kommunen skal give kompensation
I Fredensborg Lærerkreds er formand Jørgen Cseh positiv over for den nye TR-uddannelse, men ønsker samtidig, at kommunen giver tillidsrepræsentanterne kompensation, for den tid de bruger på uddannelsen.
"I Danmarks Lærerforening har vi altid prioriteret uddannelse og efteruddannelse af tillidsrepræsentanterne meget højt og derfor brugt mange af foreningens midler på området. Ideen om, at tillidsrepræsentanterne skal uddannes, så de kan matche lederne, er god. Desværre har man valgt at lægge den længerevarende uddannelse på de samme ugedage. I lærernes tilfælde medfører det, at det er de samme elevers undervisning, det går ud over hver gang", siger Jørgen Cseh.
Han har foreslået kommunen, at TR-universitet bliver lagt på rullende dage.
Tina Bjerregaard er ikke bekymret for, at TR-uddannelsen vil skabe problemer.
"Ledelserne rundt omkring i de kommunale institutioner bakker op om uddannelsen og er indstillede på at håndtere de udfordringer, der nu måtte være," siger hun.
FTF: Ny uddannelse matcher behovet
Bente Sorgenfrey formand for FTF – hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, mener, at TR-universitetet i Fredensborg Kommune matcher behovet for udvikling af TR, som FTF har afdækket i sin store undersøgelse om medindflydelse.

Herudover fremhæver hun, at TR-universitetet kan styrke TR’s indsigt i de komplekse ledelsesmæssige udfordringer og på den måde give øget indflydelse på de overordnede strategiske beslutninger i kommunen.
"Uddannelsen kan vise sig at være en god model for at bringe ledere og medarbejderrepræsentanter tættere sammen om løsninger på de store udfordringer," siger Bente Sorgenfrey.