Politifolk, sygeplejersker, socialrådgivere og andre offentligt ansatte skal fremover havde bedre beskyttelse, hvis de offentligt udtaler sig om kritisable forhold på jobbet. Arbejdsgiverne skal ikke efterfølgende kunne anvende ansættelsesretlige repressalier i form af fx advarsel, bortvisning eller manglende forfremmelse for at have åbnet munden og sagt fra.
Det er et af forslagene gemt godt væk i den lange rapport fra Farumkommissionen og en god nyhed for FTF.
Som hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte har FTF længe kæmpet for bedre beskyttelse af medarbejdere, der offentligt forsøger at sige fra over for kritisable forhold på jobbet.

Der findes allerede regler for offentligt ansattes ret til at ytre sig, men der står meget lidt om, hvordan medarbejderne sikres mod sure og hævntørstige arbejdsgivere.
Har foreslået bedre beskyttelse
Derfor foreslog FTF allerede i 2006 at styrke de offentlige ansattes meddeleret og ytringsfrihed i form af beskyttelse mod ansættelsesretlige repressalier. Det skete i Justitsministeriets betænkning om offentlig ansattes ytringsfrihed. Et forslag Farumkommissionen altså opfordrer politikerne til at tage op igen.
"Det er vand på vores mølle. Vi har set massive besparelser i den offentlige sektor, og medarbejderne skal i den forbindelse ikke være bange for at sige fra, hvis det går ud over borgerne eller kollegerne. Det vil nye regler kunne hjælpe med til," siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.
Ifølge rapporten fra Farumkommissionen viser sagen fra Farum, at de nuværende regler måske ikke beskytter medarbejderne godt nok.
Arbejdsgiverne kan ifølge FTF stadig gå meget langt for at straffe ansatte, der har været kritiske.
Medarbejdere skal anonymt sige fra
FTF mener også, at der kan være behov for en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere anonymt kan ringe og anmelde ulovligheder.
"Vi befinder os i en tid, hvor offentligt ansatte er tvunget til at løbe hurtigere. Så kan man godt frygte, at der bliver gået over stregen nogle steder," siger Bente Sorgenfrey.
FTF har tidligere dokumenteret, at hver anden medarbejder på FTF-området er bange for at åbne munden om kritisable forhold på jobbet. Cirka halvdelen af de 3.500 i undersøgelsen frygter, at det vil få negative konsekvenser.