Sundhed

Nye produktivitetskrav presser ansatte i regionerne

Regeringens aftale med Danske Regioner om økonomien for 2017 indeholder - igen - krav om en stigning i produktiviteten på to procent Konsekvensen er at de ansatte presses yderligere og at kvaliteten daler, advarer FTF.

Leder, pas på når du roser medarbejderen

Medarbejdere reagerer vidt forskelligt på samme ros. For lederen handler det om at vide, hvordan forskellige typer af skam fører til stress. Det viser ny forskning, der dermed bryder med eksempelvis anerkendelsesledelse.

Trepart kan sikre reelle løsninger

Trepartsaftaler kan sikre reelle løsninger - også i forhold til at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Og det har samfundet brug for. Det skriver jeg i dag i Altinget.

DA og KL skaber nye myter om psykisk arbejdsmiljø

Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster arbejdsgivere og samfundet milliarder af kroner hvert år i udgifter til sygefravær, tabt produktion mv. Lad os sammen løse problemet i stedet for at negligere alvoren og fralægge sig ansvaret. Det skriver jeg i dag i Jyllands-Posten sammen med Anders Bondo Christensen.

Opfølgning på forhandlinger mellem KL og regeringen

Aftalen fra juli om kommunernes økonomi, der mest havde skær af diktat fra regeringens side, følges nu op med principper for mål- og rammestyring. Men det ændrer ikke ved, at kommunernes økonomi presses særdeles hårdt, når de skal levere 1 pct. af driftsudgifterne som bidrag til regeringens prioriteringer. FTF opfordrer også til at medarbejdere og organisationer inddrages mere i regelforenkling og afbureaukratisering.

Nye tal: Akut brug for mere forebyggelse på jobbet og stærkere Arbejdstilsyn

Depression og angst koster årligt 11,7 mia. kr. i tabt produktion som følge af sygefravær og førtidspensionering, viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Der er brug for mere forebyggelse på jobbet og stærkere Arbejdstilsyn. Det mener FTF, der frygter, at regeringen er på vej til at droppe bl.a. voldsforebyggelse på skoler og sygehuse. Arbejdstilsynet står til at miste penge og må fyre ansatte fra 2017, fordi bevillingerne udløber.

Politikerne skal forbedre arbejdsmiljøet for lønmodtagerne

Arbejdsmiljø er enormt vigtigt for danskerne. Ca. 370.000 lønmodtagere føler sig stressede, anmeldelserne af psykiske arbejdssygdomme eksploderer og flere undersøgelser viser, at dårligt arbejdsmiljø koster samfundet over 60 mia. kroner om året. LO og FTF opfordrer alle politiske partier til at tage hånd om udfordringerne og forbedre det et psykiske og fysiske arbejdsmiljø for lønmodtagerne. Det skriver jeg sammen med Lizette Risgaard, næstformand i LO.