20 dage inde i valgkampen har politikerne været påfaldende tavse om, hvordan de vil forbedre arbejdsmiljøet for landets flere millioner lønmodtagere. Det er både overaskende og forstemmende.
Der er få emner, der kalder så meget på politisk handlekraft, som arbejdsmiljøet. Tal fra EU-kommissionen viser, at dårligt arbejdsmiljø koster det danske samfund 60-80 mia. kroner om året i bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste. Så der er altså kolossale summer at hente ved at forbedre arbejdsmiljøet. Penge som politikerne ville kunne bruge på sundhed, på bedre normeringer i daginstitutionerne, på mere omsorg til landets ældre osv.

Det er mig en gåde, at politikerne ikke falder over hinanden med forslag til, hvordan vi får hentet flest muligt af de 60-80 mia. kroner hjem.
Ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø
Hos LO og FTF har vi flere forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet og dermed på sigt spare rigtig mange penge. Et af dem er, at alle nye ledere med personaleansvar skal have efteruddannelse i psykisk arbejdsmiljø, så de får viden og konkrete redskaber til at tackle og forebygge problemer med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at kun halvdelen af lederne er blevet uddannet i psykisk arbejdsmiljø. Og i en undersøgelse blandt 1500 ledere i FTF svarer hele 68 procent, at de kun i nogen eller meget lille grad føler sig rustet til at tackle problemer med medarbejdernes stress.

Som det er nu, føler svimlende 370.000 lønmodtagere sig ofte eller hele tiden stressede. Det viser beregninger foretaget på baggrund af tal fra NFA og Danmarks Statistik. Ligesom anmeldelserne af psykiske arbejdssygdomme er steget med 72 procent fra 2010 til 2014. Andre tal viser, at 1400 dødsfald om året kan relateres til dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er ikke godt nok.
Styrk Arbejdstilsynet
Sammen foreslår vi også, at Arbejdstilsynet bliver styrket. Med udgangen af 2016 står Arbejdstilsynet til at miste de 80 mio. kroner, som tilsynet i dag får via Forebyggelsesfonden. Beløbet er øremærket tilsynets ”særlige indsats”, og det er afgørende, at den indsats som minimum fortsætter på det nuværende niveau. Sker det ikke, må Arbejdstilsynet fyre ca. 120 medarbejdere.

Politikere fra både Socialdemokraterne og Venstre har tidligere på måneden afvist at komme med konkrete forslag til at forbedre arbejdsmiljøet. Begrundelsen var, at partierne før påske indgik en aftale om, at Arbejdstilsynet bliver skærpet mod virksomheder, der er registreret problemer hos i forvejen, og at man vil skærpe bødestraffene ved gentagne og grove overtrædelser.
Men kære venner – det er langt fra nok.
I en undersøgelse foretaget af Epinion for LO og FTF svarer 75 pct., at politikerne har et medansvar for at sikre, at arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser er godt.
Kære politikere, det er en ren vindersag at gøre noget ved arbejdsmiljøet – lad os se at komme i gang! 

Find mere indenfor emnerne: