Forebyggelsesfonden

Arbejder på byggeplads

Gratis omgang at sikre arbejdsmiljøet

De seneste ugers smittetal viser, at epidemien langt fra er ovre. Det kræver et forøget fokus på at sikre arbejdsmiljøet, så ingen skal frygte at blive syge af at gå på arbejde. Heldigvis er der mange penge at hente i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, så det er bare om at komme i gang.

To køkkenassistent på arbejde

FH: Ubrugte fondsmidler skal sikre arbejdsmiljøet

Forebyggelsesfonden har ikke uddelt midler siden 2018, men råder stadig over en betydelig kapital. FH foreslår nu at aktivere midlerne til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for lønmodtagerne i kølvandet på coronavirussen. ”Lige nu er det utrolig vigtigt, at vi får sikkerheden på plads, så vi ikke risikere endnu en nedlukning”, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

10 mio. kr. til voldsforebyggelse er tiltrængt

Ny satspuljeaftale sikrer 10 mio. kr. til at forebygge vold og trusler på arbejdspladserne. Meget positivt, mener FTF, der håber, at pengene målrettes de særligt ramte faggrupper fx sygeplejersker, politifolk, lærere og pædagoger.

Stress blandt FTF’ere koster en mia. kr. årligt

Sygefravær, der skyldes stress på jobbet, koster alene på FTF-området en mia. kr. årligt. For hele arbejdsmarkedet er udgiften 5,5 mia. kr. Alligevel vil regeringen skære på Arbejdstilsynet og spare på de særlige tilsynsindsatser målrettet bl.a. psykisk arbejdsmiljø i 2016.

Regeringens besparelser på forebyggelse af vold koster dyrt

Regeringen lægger i finanslovsudspillet for 2016 op til at skrotte en politisk aftale fra februar 2015, som blandt andet skulle sikre en forebyggende indsats mod vold på jobbet. Samtidig viser en ny undersøgelse, at hver tiende FTF’er har været udsat for fysisk vold på arbejdet inden for det seneste år. Vold på jobbet koster årligt samfundet 640 millioner kr. alene i øget sygefravær.

Lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Lovforslagets formål er at forenkle organiseringen og administrationen af fonden fra 1. januar 2016. Det foreslås, at bestyrelsen nedlægges og erstattes af en følgegruppe, og at fonden lægges ind under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. FTF og LO finder det afgørende, at arbejdsmarkedets parter fortsat inddrages og har reel indflydelse, og at den forebyggende arbejdsmiljøindsats fortsat prioriteres. FTF og LO påpeger samtidig behovet for en hurtig afklaring af anvendelsen af fondens opsparede midler på godt 400 mio. kr.

Nye tal: Akut brug for mere forebyggelse på jobbet og stærkere Arbejdstilsyn

Depression og angst koster årligt 11,7 mia. kr. i tabt produktion som følge af sygefravær og førtidspensionering, viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Der er brug for mere forebyggelse på jobbet og stærkere Arbejdstilsyn. Det mener FTF, der frygter, at regeringen er på vej til at droppe bl.a. voldsforebyggelse på skoler og sygehuse. Arbejdstilsynet står til at miste penge og må fyre ansatte fra 2017, fordi bevillingerne udløber.

Politikerne skal forbedre arbejdsmiljøet for lønmodtagerne

Arbejdsmiljø er enormt vigtigt for danskerne. Ca. 370.000 lønmodtagere føler sig stressede, anmeldelserne af psykiske arbejdssygdomme eksploderer og flere undersøgelser viser, at dårligt arbejdsmiljø koster samfundet over 60 mia. kroner om året. LO og FTF opfordrer alle politiske partier til at tage hånd om udfordringerne og forbedre det et psykiske og fysiske arbejdsmiljø for lønmodtagerne. Det skriver jeg sammen med Lizette Risgaard, næstformand i LO.

Vælgerne vil belønne arbejdsmiljø-dukse

Arbejdsgivere, der sikrer et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, skal belønnes økonomisk og med officielt logo, mener LO og FTF, der ønsker at fremhæve en række mønsterarbejdspladser. Arbejdsgiverne bakker op om forslaget, og det samme gør to ud af tre vælgere, viser ny undersøgelse fra Epinion. Pengene skal komme fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, foreslår LO og FTF, der på tiende år venter på, at politikerne gennemfører den beslutning, de selv vedtog i 2006.