Det er meget positivt at et bredt politisk flertal som led i den nye satspuljeaftale afsætter 10 mio. kr. til at ”videreføre støtten til gennemførelse af forløb med voldsforebyggelsespakker, der skal underbygge forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler på arbejdspladserne”, som det formuleres i den nye aftale, der afsætter 5 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.
Det fastslår hovedorganisationen FTF, der har kæmpet for at bevare voldsforebyggelsespakkerne, som ellers blev stoppet med finanslovsaftalen for 2016.
”Jeg er meget glad for, at politikerne nu har fundet penge til at fortsætte det vigtige arbejde med at forebygge vold og trusler, der rammer fx sygeplejersker, politifolk, lærere og pædagoger. Det er vigtigt, at den konkrete udmøntning af aftalen målrettes de særligt ramte faggrupper”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Der er fortsat store udfordringer med vold og trusler: Hver tiende FTF’er har været udsat for fysisk vold på arbejdet inden for det seneste år. Det er næsten dobbelt så mange i forhold til, hvor mange der generelt rammes af vold på jobbet i Danmark. Vold på jobbet koster årligt samfundet 640 millioner kr. alene i øget sygefravær.