Tilbage i 2006 blev der med Velfærdsaftalen etableret en Forebyggelsesfond, som havde til formål at yde støtte til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på det danske arbejdsmarked. Fonden, der ikke har uddelt midler siden 2018, havde dengang en egenkapital på 1.175 mia. kr.

Vi står i en alvorlig situation, hvor der er brug for, at vi handler hurtigt og klogt. Derfor giver det ikke nogen mening, at man har en stor pose penge, som bare står og samler støv.

Morten Skov Christiansen

”Vi står i en alvorlig situation, hvor der er brug for, at vi handler hurtigt og klogt. Derfor giver det ikke nogen mening, at man har en stor pose penge, som bare står og samler støv. De penge bør komme ud og bidrage til et sikkert arbejdsmiljø for lønmodtagerne”, siger Morten Skov Christiansen.

Forslag til aktiviteter

Derfor foreslår FH, at en del af fondens midler bruges til finansiering af en række arbejdsmiljøaktiviteter, som vil kunne bidrage til at imødekomme den aktuelle COVID-19 situation.

”Vi har tre forslag til, hvordan man kan imødekomme den situation, vi står i lige nu. Forslag, som hurtigt kan sættes i gang, samtidig med at de understøtter virksomhederne i deres langsigtede, forebyggende og systematiske arbejdsmiljøarbejde”, siger Morten Skov Christiansen.

Blandt forslagene er, at Arbejdstilsynet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hurtigt gennemfører en tilpasning af forebyggelsespakkerne til også at omhandle vejledning og hjælp til håndtering af COVID og forebyggelse af smittespredning.

Se øvrige forslag i faktaboksen nedenfor.

Budgetloven begrænser

FH har flere gange tidligere foreslået at frigive fondens midler for at styrke indsatsen for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Alle forslag er dog faldet på stengrund, med henvisning til de begrænsninger, som budgetloven stiller.

Der er ikke længere nogen god grund til, at politikerne sidder på hænderne. Det er bare om at komme i gang med at få forebyggelsesfondens midler ud og arbejde

Morten Skov Christiansen

”Nu er budgetloven sat ud af spil i 2020 som følge af den økonomiske krise. Så der er ikke længere nogen god grund til, at politikerne sidder på hænderne. Det er bare om at komme i gang med at få forebyggelsesfondens midler ud og arbejde”, siger Morten Skov Christiansen.