Psykiske lidelser som angst og depression er sammen med lænde-rygsmerter blandt de sygdomme, der oftest sender danskerne på førtidspension og dermed ud af arbejdsmarkedet.
Det viser en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. De tre sygdomme samt nakkesmerter står således for hver fjerde nytilkendte førtidspension. Samtidig er de blandt de sygdomme, der er forbundet med det største produktionstab.
Det får nu FTF, hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte, til at sende en klar opfordring til regeringen frem mod finanslovsforhandlingerne:
Styrk Arbejdstilsynet med nye bevillinger fra 2017, hvor de nuværende ekstra bevillinger bortfalder. Og fasthold de særlige indsatser under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der bl.a. skal forebygge vold mod lærere og sygeplejersker på skoler og sygehuse.
”Vi kan endnu engang konstatere, at vi i Danmark har alvorlige problemer med psykiske lidelser, og at det koster samfundet milliarder af kroner. Vi ved, at arbejdsmiljøet har betydning for udviklingen af psykiske lidelser. Derfor er det helt afgørende, at vi også får den forebyggende arbejdsmiljøindsats på arbejdspladserne med, og får sat ind over for de faktorer, der kan føre til eller forværre psykisk sygdom,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Forebyggelse i fare
De midler, der tidligere i år blev afsat under Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse til forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning – bl.a. i form af voldsforebyggelsespakker rettet mod folkeskoler og sygehuse – er i fare for at falde bort på den kommende Finanslov.
”Jeg går ud fra, at regeringen – i lyset at de nye alvorlige tal – nu vil prioritere forebyggelsesindsatsen på arbejdsmarkedet i det kommende finanslovsudspil og fastholde midlerne til de tidligere aftalte indsatser", siger Bente Sorgenfrey.
Hun understreger samtidig behovet for, at der også sikres midler til, at Arbejdstilsynet kan fortsætte sin nuværende indsats i forhold til bl.a. særligt tilsyn med psykisk arbejdsmiljø efter 2017, hvor op mod 80 mio. kr. årligt ellers står til at falde bort.

Dårligt arbejdsmiljø kan give depression og angst
En lang række videnskabelige undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem psykiske arbejdsmiljøbelastninger og depression og angst. For eksempel viser et nyere stort dansk studie, at risikoen for depression fordobles blandt personer, der oplever mobning ind i mellem, og næsten tidobles blandt personer, der oplever mobning jævnligt.
Andre nyere større danske studier finder forøget risiko for depression blandt personer, der er udsat for vold på arbejdspladsen, høje følelsesmæssige krav eller som oplever en lav grad af retfærdighed på arbejdspladsen. Vold på arbejdspladsen er blandt de påvirkninger, der kan føre til udvikling af angst.

Fysiske sygdomme rammer bredt
Der er et stort forebyggelsespotentiale på arbejdspladserne i forhold til fysiske sygdomme. Lænderygsmerter, som omkring 900.000 danskere lider af, er skyld i 5,5 mio. sygedage om året og sammen med slidgigt, nakkesmerter og migræne den lidelse, der sender flest til praktiserende læge.
En del af disse lidelser opstår på grund af dårligt fysisk arbejdsmiljø, viser flere undersøgelser fra bl.a. NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
”Det understreger igen behovet for forebyggelse i forhold til arbejdsmiljøet og et stærkt Arbejdstilsyn”, siger Bente Sorgenfrey.