Anmeldelser om vold og trusler mod offentligt ansatte som fx sygeplejersker, socialrådgivere og sosu-assistenter steg voldsomt i 2016. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik. I 2016 blev der anmeldt 4835 voldsforbrydelser mod offentligt ansatte. Året før var antallet 2814. Anmeldelserne om vold er dermed steget med hele 72 procent.
Hovedorganisationen FTF er ikke overrasket over stigningen.
Lige nu anbefaler FTF og resten af fagbevægelsen, at man altid som offentligt ansat politianmelder vold på jobbet. Dermed får man mulighed for at søge og opnå erstatning. Men det er kun fordi myndighederne kræver politianmeldelse. Der er nemlig en række problemer ved de nuværende regler, der kræver politianmeldelse.
FTF har netop vundet en sag på vegne af en pædagog, der ifølge dommen skal have erstatning, selvom hun ikke politianmeldte en voldsepisode, hvor et barn slog hende. Pædagogen fik efterfølgende varige mén af episoden. Erstatningsnævnet mente ellers ikke, hun skulle have erstatning, fordi hun undlod at politianmelde inden 72 timer efter episoden. Men det skal hun have, fastslår byretsdommeren.
Det er en god og rigtig dom, mener FTF, der dog ærgrer sig over, at der også er mange sager, hvor voldsofre ikke får erstatning, fordi de ikke har politianmeldt episoden inden 72 timer, som Erstatningsnævnet og Justitsministeriet kræver det, efter de ændrede reglerne i 2015-2016.
”Vold mod offentligt ansatte er et problem, som vi skal have gjort noget ved. Bedre forebyggelse på arbejdspladserne, som der er skåret ned på de senere år, er en løsning. Derimod er en politianmeldelse ikke altid godt for den omsorgsrelation den offentligt ansatte kan have til barnet, den unge eller patienten, som udøver vold,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
”Som de nye tal fra Danmarks Statistik viser, bliver politiet overbebyrdet med anmeldelser fra offentligt ansatte voldsofre, men det kunne undgås, hvis der kom obligatoriske ansvarsforsikringer, som politikerne netop har indført for frivillige foreninger. Men som reglerne er lige nu, må vi bare sige til vores offentligt ansatte medlemmer: Husk at skynde dig at politianmelde, så du kan få erstatning”, lyder rådet fra Bente Sorgenfrey.
Vold mod ansatte koster ca. 640 mio. kr. om året
”Til politikerne vil jeg sige: I bør ændre reglerne for voldsoffererstatning, investere flere penge i den forebyggende voldsindsats og droppe nedskæringerne på kernevelfærden, så der er nok kvalificerede medarbejdere på sygehusene, skolerne, dag- og døgninstitutionerne, i psykiatrien og andre steder, hvor der er særlig risiko for vold”.
En analyse fra FTF viser, at investeringerne i mere voldsforebyggelse hurtigt er tjent hjem igen. Personer, der udsættes for vold på jobbet har i gennemsnit knap tre ekstra sygefraværsdage om året. Alene det ekstra sygefravær som følge af vold vurderes på baggrund af FTF’s beregninger at koste samfundet ca. 640 mio. kr. om året.