Arbejdsskade

Det handler jo ikke kun om blå mærker

DA bagatelliserer arbejdsskader og få det til at dreje sig om knubs, blå mærker og hæfteplastre. Det er en bekymrende indstilling til medarbejdernes sundhed, sikkerhed og trivsel, og det klæder ikke arbejdsgiverne.

Ny dom: Kommune har ansvar for leders arbejdsulykke

FTF har ved Vestre Landsret ført en sag for DOBL, hvor en arbejdsleder ved Beredskabscenter Aalborg kom meget voldsomt til skade under forflytning af en 900 kg tungt apparat. I modsætning til byretten mente landsretten ikke, at der var udvist nogen form for egen skyld fra den skadelidte arbejdsleders side.

Medarbejder fik næsten 400.000 i godtgørelse

FTF har netop vundet en sag for en kommunalt ansat, der blev uretmæssigt afskediget pga. et handicap efter en arbejdsulykke. Dommen præciserer, hvornår arbejdsgiver er forpligtet til at tilbyde særlige vilkår til en handicappet medarbejder.