I anledning Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner den 5. september lancerer regeringen en veteranpakke.
I den forbindelse lover beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen veteranerne kortere sagsbehandlingstid i deres arbejdsskadesager.
Veteraner med PTSD får nu mulighed for at få en second opinion hos en specialist i psykiske sygdomme. Det sker som led i en ny veteranpakke fra regeringen, der skal styrke sagsbehandlingen af veteranernes arbejdsskadesager.
Ministeren lover, at en arbejdsskadesag for en soldat skal være afgjort inden for et år efter anmeldelsen. I dag er der ellers fortsat lang sagsbehandling tid i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES, tidl. Arbejdsmarkedsstyrelsen), som har en sagsbehandlingstid på op mod 27 måneder i en sag med erhvervsevnetab. 
Nedbringelsen af sagsbehandlingstiden sker på baggrund af en bevilling på 10 mio. fra satspuljemidlerne.
Ud over nedbringelse af sagsbehandlingstiden indeholder veteranpakken tiltag omkring de lægelige oplysninger, der anvendes i sagerne, bl.a. skal veteranerne have mulighed for en second opinion omkring diagnosen. Ministeren har herudover bebudet en praksisundersøgelse af veteransagerne.
FTF er meget positive overfor veteranpakken, da veteranerne er i en særlig udsat position. FTF opfordrer samtidigt AES til at benytte sig af de erfaringer, man gør sig i forbindelse med nedbringelse af sagsbehandlingstiden i andre arbejdsskadesag om fx psykisk sygdom, da sagsbehandlingstiden i arbejdsskadesager for andre grupper fortsat er uacceptabel lang.