Arbejdsskade

FTF: Jobcentre må ikke udlevere fortrolige oplysninger til arbejdsgiver

Det er dybt problematisk, når jobcentre udleverer fortrolige, personfølsomme oplysninger om ansatte til deres arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har ikke ret til at få aktindsigt i personfølsomme oplysninger i en statusattest fra sygemeldtes læge, der er tiltænkt kommunens jobcenter. Hvis det sker, er det i strid med persondataloven og forvaltningslovens tavshedspligt. Det vurderer FTF.

Søren Pind må i aktion: Skal politiet overbebyrdes med anmeldelser?

Det er grotesk, at voldsramte ansatte skal politianmelde børn, demente og psykisk syge for at opnå erstatning. Justitsminister Søren Pind må gribe ind, så politiet ikke overbyrdes med hundredvis af anmeldelser. Og Pind må sørge for, at Erstatningsnævnets igen giver dispensation ift. politianmeldelse.

Danske mænd får for lidt i arbejdsskadeerstatning

Danske mænd har i årevis fået for lidt i erstatning ved arbejdsskadesager. FTF har rejst sagen overfor beskæftigelsesministeren, og derfor ændrer Arbejdsskadestyrelsen nu reglerne. FTF forventer, at Arbejdsskadestyrelsen genoptager de erstatningssager, hvor mænd har fået for lidt i erstatning. Forskelsbehandling på baggrund af køn i arbejdsskadesager er ifølge EU-domstolen ulovligt.

Ligebehandling i erstatningsudbetalinger

Arbejdsskadestyrelsen bør snarest ændre deres brug af forskellige kapitaliserings-faktorer for mænd og kvinder. Uanset, at EU-domstolen allerede i 2011 fastslog, at mænd og kvinder skal behandles ens ved erstatningsudbetalinger, har Arbejdsskadestyrelsen fortsat en praksis, hvor mænd får udbetalt mindre, når en erstatning kapitaliseres.

Skandaløs forskel på erstatning for psykiske og fysiske mén

Den ringe erstatning til krigsveteraner med psykiske mén er kommet i mediernes søgelys. Debatten bør få politikerne til at ligestille psykiske skader med fysiske – ikke bare for soldater men også for de tusinder af ansatte, der hvert år får psykiske skader på jobbet, mener FTF’s formand.

Ingen erstatning efter vold på jobbet er en skandale

Der er akut brug for at finde en løsning, så voldsofre på arbejdspladsen kan få den erstatning, de reelt har krav på. Det er uacceptabelt, at voldsofre snydes for erstatning, fordi der ikke er tegnet en ansvarsforsikring. Arbejdsgivere skal tegne ansvarsforsikring for de børn, unge, patienter og borgere, der opholder sig på arbejdspladsen og ikke er dækket af forsikring, forslår FTF.

FTF: Brug for hurtige og store forandringer i Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen får i en rapport fra Kammeradvokaten stor kritik af deres behandling af sager om tab af erhvervsevne. 47 af de 103 undersøgte afgørelser har så mange fejl, at de skal tages op igen, fastslår Kammeradvokaten. FTF er dybt utilfreds med omfanget af fejl, men er glad for, at beskæftigelsesministeren har handlet hurtigt og nu retter op på arbejdsgangene.

Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den forebyggende indsats mod dårligt psykisk arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser højere og justér kravene for anerkendelse, mener FTF. Offentligt ansatte er ekstra hårdt ramt, vurderer ekspert.

Veteranloven udvides – men er det nok?

Flere personer omfattes af lovforslagets lavere krav til dokumentation for symptom debut. Men en række veteraner vil fortsat ikke kunne få deres sager anerkendt, da de har fået stillet en ”forkert” diagnose i forhold til lovforslaget. FTF ønsker at lovforslaget udvides til også at dække andre psykiske diagnoser end PTSD.