Dagbladet Politiken omtaler i dag en sag, hvor et kommunalt jobcenter har givet aktindsigt til en arbejdsgiver, der på den måde har fået udleveret fortrolige oplysninger i en statusattest fra sygemeldtes læge.
Herefter valgte arbejdsgiver at fyre den sygemeldte kvinde – formentlig på baggrund af oplysninger i statusattesten. Det drejer sig i den konkrete sag om fortrolige oplysninger om bl.a. helbred, medicinforbrug, jobsituation, arbejdsmiljø samt vurdering af nærmeste leder og arbejdsplads, som den sygemeldte har oplyst til sin læge. 
Sagen er ikke enestående. FTF, der er hovedorganisation for 450.000 privat og offentligt ansatte, fører lige nu en lignende principiel sag ved Østre Landsret. Sagen omhandler ligeledes et jobcenter, der videregav personfølsomme oplysninger i en statusattest til medarbejderens daværende arbejdsgiver.
Det er efter FTF’s opfattelse i strid med persondataloven og forvaltningslovens tavshedspligt. Sagen hovedforhandles i Østre Landsret i marts 2016.
”En arbejdsgiver skal ikke have aktindsigt i personfølsomme oplysninger gennem en statusattest fra den sygemeldtes læge. Statusattesten er målrettet jobcenteret – ikke arbejdsgiver,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Svækker ansattes retssikkerhed
Sagen omtalt i Politiken viser, at nogle arbejdsgiveres interesse i personfølsomme helbredsoplysninger i højere grad handler om interessen for at afskedige en sygemeldt medarbejder end om at fastholde pågældende i jobbet. Det vurderer FTF. 

En arbejdsgiver har i dag mulighed for at begære aktindsigt i de sagsakter, der anvendes i forbindelse med behandlingen af en medarbejders ret til sygedagpengerefusion, fordi arbejdsgiveren indtræder i retten til refusion, hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom. 
Overfor denne adgang til aktindsigt skal medarbejderens personfølsomme oplysninger naturligvis ikke udleveres i en grad, der overskrider persondatalovens og forvaltningslovens bestemmelser. 
”Det er FTF’s vurdering, at der de seneste år er sket et skred i denne interesseafvejning. Vi kan som lønmodtagere ikke være tjent med, at personfølsomme helbredsoplysninger på den måde kan flyde rundt på arbejdspladserne. Det strider mod medarbejdernes retssikkerhed, hvilket der må sættes en stopper for nu” siger Bente Sorgenfrey.