Forskelsbehandling på baggrund af køn i arbejdsskadesager er ifølge EU-domstolen ulovligt. Det blev fastslået i en dom i 2014. Alligevel har en række danske mænd fra 1984 indtil 1. marts 2015 fået for lidt i erstatning ved arbejdsskadesager. FTF rejste sagen overfor beskæftigelsesministeren i 2014 efter dommen faldt, hvorefter den daværende Arbejdsskadestyrelse, i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ændrede regler og praksis per 1. marts 2015, så mænd og kvinder i dag får samme erstatning.
”Alle arbejdsskadeofre skal have samme erstatning – uanset køn. Det er derfor godt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ændret praksis i 2015, efter en henvendelse fra FTF. Jeg anbefaler mænd, der kan have fået for lidt i arbejdsskadeerstatning, til at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og deres fagforening, så de kan få den erstatning, de har krav på.”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Muligheden for genoptagelse vedrører mandlige arbejdsskadeofre, som imens de har været offentligt ansat, har haft en ulykkessag, hvor de har fået udbetalt et engangsbeløb i erstatning for erhvervsevnetab. Er du i tvivl, om du tilhører denne gruppe, kan du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din fagforening.
Mænd, der har været privat ansat, kan eventuelt søge erstatning for deres tab og rejse en sag mod staten om erstatningsansvar for manglende eller forkert implementering af EU-direktivet.