Sundhed

LO og FTF vil styrke arbejdsmiljøet

tre konkrete forslag skal løfte indsatsen for et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Et stort flertal af vælgere støtter ideerne fra de to store lønmodtagerorganisationer.

Fedme kan være et handicap

EU-Domstolen har i dag afsagt den såkaldte Kaltoft-sag om Karsten Kaltoft, der efter 15 år som dagplejer blev opsagt af Billund Kommune, fordi han er fed. EU-Domstolen besvarer det præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt fedme er et handicap i direktiv 2008/78’s forstand, og formelt set er fedme ikke et handicap

Regeringen må stoppe EU’s angreb på arbejdsmiljø og sundhed

EU-kommissionen dropper direktiver om arbejdsmiljø og sundhed, fordi man vil give erhvervslivet gode vilkår. Fx har man droppet et kræftdirektiv, der ellers skulle begrænse kræftfremkaldende stoffer i at gøre de ansatte syge. I dag drøfter EU’s ministre en række lignende kontroversielle forslag på et rådsmøde. FTF opfordrer kraftigt regeringen til at sætte foden ned og kræve stop for EU’s forsøg på at fjerne vigtige arbejdsmiljøregler om sikkerhed og sundhed på jobbet.

Flere anmelder psykiske arbejdsskader på jobbet

Stor stigning i anmeldte psykiske arbejdsskader - især i den offentlige sektor, viser nye tal. Men kun fem pct. får arbejdsskaden anerkendt, og det er alt for lidt, mener FTF, der kræver politisk handling. Prioriter den forebyggende indsats mod dårligt psykisk arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser højere og justér kravene for anerkendelse, mener FTF. Offentligt ansatte er ekstra hårdt ramt, vurderer ekspert.

Fysioterapeuter og ergoterapeuter udvikler nye produkter og ideer i Horsens

Ansatte på gulvet udvikler i høj grad nye løsninger og ydelser, som gavner borgere, økonomi og skaber arbejdsglæde. Det viser ny undersøgelse fra FTF. På sygehuset i Horsens udvikler fysio- og ergoterapeuter apps til smartphones, skaber nyt udendørs aktivitetsområde for patienter og tager som noget nyt imod patienter i akutmodtagelsen. Hospitalet har indledt samarbejde med private virksomheder om at skabe nye innovative sundhedsydelser og løsninger.

Nye ideer og produkter skabes af de ansatte på jobbet

Nye produkter, ideer og ydelser kommer fra de ansatte på gulvet, viser ny undersøgelse. Der er brug for at uddanne de ansatte i innovation og skabe mere offentligt-privat samarbejde om produkter, mener FTF, der savner Offentlig Privat Innovation i regeringens vækstudspil. FTF forslår, at der uddannes lokale innovationsagenter, som skal sprede og udvikle de gode ideer.

Private ansætter socialrådgivere, pædagoger og lærere i stor stil

Cirka 40.000 bl.a. socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lærere er ansat i den private sektor. De udgør ca. 14 pct. af alle professionsbacheloruddannede og er en stigning på tre procent på ti år. De ansatte skaber nu vækst og innovation i private virksomheder og er en overset styrke, mener FTF. Professionshøjskoler bør tilbyde flere kurser, der er målrettet den private sektors lokale behov, lyder FTFs anbefaling i nyt vækstoplæg.