Der kan spares både tid og penge, når ansatte bliver involveret i udviklingen af nye og bedre produkter og løsninger, som de selv skal bruge senere. Medarbejderdrevet innovation kan lyde som endnu et af tidens hippe ord, men i sidste ende handler det om produkternes kvalitet, siger Marianne Quorp Kjærgaard, innovationsansvarlig i Lærings- og Forskningshuset ved Sygehus Sønderjylland.

Video: Kaj Bonne

"Medarbejderinvolvering er vigtigt, fordi mange af virksomhedernes produkter bygger på virksomhedernes og ikke medarbejdernes forestilling om hverdagen på arbejdspladserne – fx hos sygeplejersker. Men skal det være helt optimalt, er man nødt til at involvere brugerne," forklarer hun.
Få system i idéerne
Når en medarbejder har en idé, er det vigtigt at få undersøgt systematisk, om den kan gennemføres og er rentabel. Derfor foreslår Marianne Quorp Kjærgaard, at man tager kontakt til enten et offentligt innovationscenter eller sin faglige organisation. Så kan de hjælpe med at afklare processen fra idé til løsning:
"Jeg har fx arbejdet med sygeplejersker, som ønskede et redskab til såkaldt falddetektion. Men på markedet var der kun løsninger til at fortælle, når en patient var faldet. De ønskede noget, der kunne advare inden et eventuelt fald," siger hun.

Derfor foretog innovationscentret en række interviews med både pårørende og personale og systematiserede deres erfaringer. Ved at gennemgå materialet herfra fandt de ud af, at de rent faktisk havde alle de informationer, de skulle bruge for at kunne forudsige et fald.
"Der var altså ikke behov for en helt ny løsning – bare et overblik over det, de allerede havde. Men det var vi aldrig kommet frem, hvis ikke de havde præsenteret idéen," understreger hun.
"Ikke bare en ny himstregims…"
Den medarbejderdrevne innovation giver medarbejderne et ejerskab over det produkt eller den løsning, der skal tages i brug. Når de ansatte har haft mulighed for at give deres input og idéer, er det også med til at forberede organisationen til implementeringen:
"Idéen får lov til at modne, og man bliver ikke bare sat til at bruge en eller anden ny himstregims. Medarbejderne bliver inddraget og kan vænne sig til tanken, inden de tager den i brug," siger Marianne Quorp Kjærgaard.
Og man skal ikke holde sig tilbage fra at henvende sig et af de mange steder, hvor man kan få undersøgt sin idé:
"Hvis man går med idé, som man er i tvivl om, så er den allerede i min verden god nok til at blive præsenteret for os. Jeg går ikke bare ind og hjælper dem. Jeg giver dem nogle værktøjer, så de kan beskrive deres idéer og stille de rigtige spørgsmål. Det handler om at stjæle med stolthed."