Ligestilling

FTF’s ligestillingspolitik 2012

FTF har opdateret sin ligestillingspolitik
fra 2004 og har flere konkrete bud på, hvordan der skabes øget ligestilling
mellem mænd og kvinder, herunder sikrer ligeløn.

FTF: Ja tak til mere ligestilling i børsnoterede selskaber i EU

Specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst
og Forbrugerspørgsmål har fremsendt EU kommissionens spørgeskema om
ligestilling i børsnoterede selskaber i EU. EU kommissionen ønsker at afdække
de forskellige argumenter for flere kvinder i ligestilling i børsnoterede
selskaber i EU. FTF støtter mere ligestilling i børsnoterede selskaber, men vil
fraråde stigmatisering af kvinder.

Topmøde om ulighed i sundhed

FTF er med til at sponsorere det årlige arrangement ”Ulighedens Topmøde”, som sætter fokus på social ulighed og marginalisering. I år tager den vigtige begivenhed udgangspunkt i sundhedsområdet.

Arbejdet på Christiansborg er stadig kønsopdelt

Arbejdet i Folketingets udvalg er kønsopdelt, og det har kun ændret sig en smule siden Folketingsvalget sidste år. Partierne bør gå forrest og være det gode eksempel på et arbejdsmarked, som ikke er kønsopdelt, mener FTF. Skæve kønsfordelinger skal frem i lyset, for at de kan ændres.

Revision af Lov om Ligebehandlingsnævnet

Det er vigtigt for FTF at påpege, at Ligebehandlingsnævnet ikke bør tage stilling til forhold eller problemstillinger, der udspringer af de overenskomster, der er forhandlet af arbejdsmarkedets parter. FTF mener endvidere, at klager, der afvises af nævnssekretariatet, bør fremgå af nævnets hjemmeside, så fremtidige klagere kan se, med hvilken baggrund en klage bliver afvist.

Ligestilling og arbejdsskader

ETUI og det belgiske ligestillingsråd afholdt den 31. januar 2012 en konference, hvor oplægsholdere fra Belgien, Schweiz, Frankrig, Quebec og Finland drøftede kønsforskelle på arbejdsmarkedet samt disses betydning for udviklingen af erhvervsrelaterede sygdomme hos mænd og kvinder.