Folketinget førstebehandler i dag et lovforslag, der pålægger de 1100 største danske virksomheder at opstille måltal for kønsfordelingen i den øverste ledelse. Samtidig har ligestillingsministeren i dag i dagens kronik i Politiken lanceret en række forslag og idéer, der skal "Ny luft til ligestillingen".
Alt sammen positive tiltag, men det mangler at blive forankret i en national handlingsplan, hvis det ikke skal ende som varm luft, mener FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.
Hvis det kønsopdelte arbejdsmarked for alvor skal nedbrydes, skal der en national handlingsplan til, mener FTF. Uanset om skævheden giver sig udtryk som mangel på kvinder i direktionslokalerne eller mangel på drenge på uddannelsesinstitutionerne eller inden for visse fag.

Regeringen skal turde
Som FTF ser det, skal alle parter – lønmodtagere, arbejdsgivere og de politikerne – inden for rammerne af en sådan national handlingsplan sørge for at mænd og kvinder får samme reelle muligheder. Og ikke mindst skal parterne opstille ambitiøse målsætninger for en mere balanceret kønssammensætning på områder, hvor det ene køn i dag er underrepræsenteret.

"Det er vigtigt, at erfaringerne med at øge ligestillingen samles op og gøres tilgængelige på tværs af virksomheder, brancher og sektorer. Det skal den nationale handlingsplan være med til at sikre. Men det kræver, at Regeringen tør være ambitiøse på området", siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.
Danmark halter bagefter
Hun peger på, at vi i Danmark halter ubehjælpsomt bagefter de andre nordiske lande, når det gælder kvinders repræsentation på topniveau i erhvervslivet.
"I Norge har de valgt en anden vej, nemlig kvoter for kønsfordelingen. For nylig kunne man læse, at LEGO ikke har en eneste kvinde i sin topledelse, selv om virksomheden har en nedskrevet målsætning for flere kvinder i ledelsen, og man har samtidig en direktør, der er udnævnt som ‘ligestillingsambassadør i DI’. Det virker jo slet ikke seriøst", siger Bente Sorgenfrey.
Det er efter hendes mening nødvendigt både at opstille ambitiøse mål og at følge op på dem, hvis der skal rykkes ved ligestillingen.
"Her vil en national handlingsplan kunne gøre en forskel – så det hele ikke ender som varm luft. Ellers kan vi ligeså godt indføre kvoter", siger Bente Sorgenfrey.