Det bliver der nu gjort noget ved. Firmaer med over 50 ansatte, der ikke har taget skridt til at forbedre forholdene gennem kollektive aftaler eller særlige aktioner, kan se frem til bøder på op til en procent af lønudbetalingerne.

Virksomhederne bliver også stillet over for krav om årlige rapporter med sammenligninger af beskæftigelsen af henholdsvis mænd og kvinder og de muligheder for uddannelse, de har.

Frankrig har tidligere gennemført tilsvarende sanktioner for virksomheder, der diskriminerer ældre ansatte, skriver Dublin-instituttet EIROnline.

Virksomhederne må nu gennemføre forhandlinger med de ansatte eller på anden måde satte noget i gang, der kan forbedre ligestillingen og herunder ligelønnen.

Blandt emnerne, der skal tages op, er også politikken for forfremmelser, arbejdsforhold, årlige særlige fortjenester, forholdet mellem familie- og arbejdsliv og dialogen med administrative ledere.

Kilde: fagligt.eu