Danske fædre har i gennemsnit kun øget deres barselsorlov med 13 dage i løbet af otte år, viser helt nye tal fra Danmarks Statistik. Den samlede orlov for fædre efter fødslen steg  fra 25 dage i 2003 til 38 dage i 2010.
Mødrenes orlovsmønster ændrer sig også med sneglefart: Mødrene holdt i  gennemsnit orlov i 292 dage i 2010, hvilket kun er syv dage mindre end i 2003.
Forældrene har ellers mulighed for frit at fordele 32 ud af 48 barselsuger mellem sig efter uge 14. Muligheden bliver bare ikke brugt. Mændenes andel af barselsorloven udgjorde kun godt 12 procent i 2010.

Og dét er en alarmerende lille andel i forhold til kvindernes, mener Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 ansatte – heriblandt op mod 300.000 offentligt ansatte, hvor 70 procent er kvinder.
‘Mændene tager stadig alt for lidt barsel. Og det ændrer sig tilsyneladende kun uhyre langsomt af sig selv’ siger Bente Sorgenfrey.
Selv når mændene får fuld løn under barsel i ekstra lang tid, som det fx er tilfældet i finanssektoren, tager mændene kun orlov i en begrænset periode. I finanssektoren har mænd således ret til 16 ugers barselsorlov på fuld løn – oven i kvindernes orlov – men for de børn, der blev født i 2008, holdt mænd inden for finansieringsvirksomhed i gennemsnit orlov i 5,7 uger.

‘Vi kan ikke vente på, at mændene ændrer adfærd i deres eget tempo. Det vil gå for hårdt ud over ligestillingen. I dag er skævheden stor både når det gælder mulighederne på arbejdsmarkedet og arbejdsfordelingen i hjemmet. Det er simpelthen nødvendigt at øremærke af del af barselsorloven til mænd – men med fuld løn i perioden’, siger Bente Sorgenfrey.
Skub i ligestillingen
FTF-formanden er bevidst om, at en øremærkning af barselsorloven vil indskrænke familiens valgfrihed. Men udviklingen viser, at det er den eneste måde at få sat skub i en bredere ligestilling, pointerer hun.
‘Kvinders karrieremuligheder påvirkes i dag negativt af det langvarige fravær, som barselsorloven udgør. På længere sigt vil en mere jævnt fordelt barsel højst sandsynligt kunne bidrage til et mindre kønsopdelt arbejdsmarked’, siger Bente Sorgenfrey.
FTF mener, at det vil være oplagt at reservere uger, der ligger efter barnets 26. uge, da Sundhedsstyrelsen anbefaler, at spædbørn ernæres fuldt ud ved amning de første seks måneder.
Flere kvinder alene om at holde orlov
i 2010 blev der født 63.411 børn. For 32 procent af disse børn var det alene moderen, der modtog barselsdagpenge. Den tilsvarende andel for børn født året før var 28 procent.