TH: Løn og Ans

Aftale om akutjob giver bedre muligheder for langtidsledige

Regeringens aftale med de private og offentlige arbejdsgivere om akutjob forpligter arbejdsgiverne til at stille ordinære jobs til rådighed for de udfaldstruede. Ordningen vil betyde bedre muligheder for de ledige, men akutjob ordningen er midlertidig. Der vil derfor fortsat være brug for justeringer i dagpengesystemet. Akutjob indsatsen bør systematisk kobles med akutpakken, som blev indgået med parterne i august 2012.