Grøn omstilling

Mand i orange arbejdstøj med indkøbsvogn i supermarked

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Fra fodboldkamp til klimakamp i Europa

EU-kommissionen har fremlagt et klimaudspil, som blandt andet lægger op til at bruge indtægter fra kvotesystemet til at hjælpe udsatte grupper og erhverv i den grønne omstilling. Et lignende hensyn bliver vigtigt i Danmarks grønne skattereform. Analyser viser nemlig, at lavindkomstgrupper kan blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af klimaafgifter, fordi de bruger en større del af deres indkomst på klimabelastende varer.

Social- og sundhedsassistenter på arbejde på plejehjem

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Indstil det finanspolitiske sigtekorn på 2030

Dansk økonomi står overfor store udfordringer, som fx den grønne omstilling og behovet for mere faglært arbejdskraft. i det kommende årti. Disse udfordringer kræver et finanspolitisk manøvrerum, uden at vi går på kompromis med vores sunde offentlige finanser. Derfor har FH netop fremlagt, en overordnet plan for dansk økonomi frem mod 2030.

Nyt panel skal sikre grøn omstilling på arbejdspladserne

Hvor kan vi spare på energien i produktionen? Og hvilke materialer bør vi genbruge og ikke bare smide ud? Medarbejdere spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling på deres arbejdspladser. Derfor har Fagbevægelsens Hovedorganisation som de formentlig første i verden nu etableret Lønmodtagernes Klimapanel. ”Hvis de ambitiøse klimamål skal blive til virkelighed – og det skal de! – så er der brug for medarbejdernes evner, unikke viden og forslag”, siger Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Energiøen skal sætte strøm til uddannelse og opkvalificering

Den nyligt vedtagne energiø bliver ikke bare verdens første, det bliver også Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og det vil kræve en kæmpe indsats fra dygtige medarbejdere at komme i mål. Derfor står og falder energiøens succes også med, at vi får sat strøm til uddannelse og opkvalificering.

Klimarådet viser sit værd, men overser arbejdskraft og uddannelse

FH er enig med Klimarådet i, at regeringen må gøre endnu mere for at opfylde Danmarks klimamål. Mange af Rådets anbefalinger flugter med FH’s forslag. ”Men vi savner langt større fokus på, at omstillingen også kræver arbejdskraft og uddannelse”, siger Lizette Risgaard.

Cheføkonom Jonas Schytz Juul: Energiøen bygger ikke sig selv – Kræver kompetente lønmodtagere

Den grønne omstilling vil skabe et stort behov for arbejdskraft med de rette kompetencer. Særligt får vi brug for faglærte, som kan lave de konkrete energirenoveringer samt bygge og opsætte bl.a. vindmøller og ladestandere. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu får sat fokus på uddannelse og opkvalificering, så vi ikke mangler dygtige hænder, når efterspørgslen stiger.