Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har netop fremlagt en overordnet plan for dansk økonomi. Et af vores hovedbudskaber er, at tiden er inde til at se frem mod 2030 i planlægningen af den økonomiske politik.

Den eneste rigtige vej er at gå ind i fremtiden med et klart sigte på at gøre dansk økonomi stærkere i det næste årti

Cheføkonom Jonas Schytz Juul

Vi er på vej ud af coronapandemien og kan derfor vende tilbage til at fokusere på de udfordringer og potentialer, som dansk økonomi står overfor i det kommende årti. Det er store udfordringer, som fx den grønne omstilling og behovet for mere faglært arbejdskraft.

Udfordringer som disse skal løses ved at træde ind i et nyt reformværksted, hvor man tænker længere end økonomiske incitamenter. Det er anerkendt af mange fagøkonomer, herunder formanden for regeringens reformkommission, Nina Smith.

Udvid horisonten til 2030

Hvis vi skal tage fat om disse udfordringer, så kræver det et finanspolitisk manøvrerum i de kommende år, uden at vi går på kompromis med vores sunde offentlige finanser. FH foreslår derfor at udvide horisonten frem til 2030 i den finanspolitiske planlægning. Det skaber et større rum for at kunne investere i at løse udfordringerne.

Helt konkret vurderer vi, at der vil være et samlet finanspolitisk råderum på godt 50 mia. kr. frem mod 2030, hvis vi sigter mod et strukturelt underskud på -½ pct. i 2030. Det er det samme, som ligger i de nuværende fremskrivninger, hvor økonomien på langt sigt er bundsolid og holdbar.

Det kan lyde som en finanspolitisk gavebod, men det er langt fra tilfældet. Befolkningen vokser – ikke mindst børn og ældre – hvilket lægger pres på velfærden. Alene opretholdelsen af velfærden lægger beslag på over 30 mia. kr.

Vi befinder os således i en balancegang, hvor vi på den ene side risikerer at lægge os for stramt i selen og ikke tillader os selv at foretage de nødvendige investeringer. På den anden side skal vi undgå at sætte den finanspolitiske holdbarhed over styr.

Klart sigte

Derfor mener vi, at den eneste rigtige vej er at gå ind i fremtiden med et klart sigte på at gøre dansk økonomi stærkere i det næste årti. Det kræver både, at vi er bevidste om udfordringerne. Men også at vi tillader os selv at investere i langsigtede løsninger, så vi kan indfri potentialerne.

Med vores samlede økonomiske plan er der plads til både at vedligeholde og forbedre velfærden og den økonomiske tryghed. Det er i sidste ende en politisk prioritering, men man skal ikke bilde sig selv ind, at der ikke er finanspolitisk manøvrerum til det.

Samtidig er der plads til at investere 5 mia. kr. i de såkaldte andengenerationsreformer, som har store potentialer for at øge vækst og velstand.

Indlæg bragt i Børsen 02.07.21