I dag kommer Klimarådet med sin hovedrapport, og jeg håber, at et hovedfokus i rapporten er, at den grønne omstilling kræver den rette arbejdskraft. For hvis vores arbejdsstyrke ikke har de rette kvalifikationer, kommer vi ikke i mål med omstillingen.

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) anslår vi, at den grønne omstilling frem til 2030 kan indebære et samlet arbejdskraftsbehov svarende til mindst 200.000 årsværk. Og med den nylige beslutning om en energiø bliver behovet endnu større.

Tilsvarende beregnede Dansk Energi i oktober – inden beslutningen om en energiø – et arbejdskraftsbehov svarende til 290.000 årsværk.

Vi kigger ind i et stort behov for især faglært arbejdskraft

Jonas Schytz Juul

Stort behov for faglærte

Tal, der vel at mærke fremkommer uden, at man medregner samtlige klimatiltag inden 2030, afledte effekter eller varige job, som fx drift af biogasanlæg eller vindmøller. Heller ikke årsværk forbundet med eksport – fx produktion af vindmøller – medregnes.

Der er naturligvis usikkerheder forbundet med sådanne fremskrivninger, men konklusionen er klar: Vi kigger ind i et stort behov for især faglært arbejdskraft.

Et behov, der kan blive en flaskehals for omstillingen, hvis vi ikke handler rettidigt. Omvendt ser vi ind i en stor gevinst, både for den enkelte og for samfundet, hvis vi sikrer, arbejdsstyrken har de kompetencer, som omstillingen kræver.

Den rette arbejdskraft med de rette kompetencer

Analyser fra FH, Dansk Energi og CONCITO peger på, at det i høj grad er faglært arbejdskraft, der bliver brug for. Det overrasker ikke, for de konkrete klimaindsatser omfatter fx energirenoveringer, etablering af vindmøller og opsætning af ladestandere. Kompetencer, man får på en erhvervsuddannelse.

Nogle vil måske også pege på udenlandsk arbejdskraft som løsningen. Men det bør på ingen måde være førstevalget. For det første, fordi der allerede findes utallige eksempler på, hvordan det leder til social dumping.

Dernæst fordi det ville være direkte tåbeligt ikke at få så mange gode danske jobs som muligt ud af de store investeringer, vi laver som samfund. Derfor skal vi selvfølgelig også først og fremmest klæde de danske lønmodtagere på til opgaven.

Løft uddannelses- og beskæftigelsesindsatserne

Behovet for kompetent arbejdskraft og mulighederne for både borgere og virksomheder peger derfor i én retning: Vi skal fokusere mere på uddannelse.

Vi skal styrke mulighederne for efteruddannelse, videreuddannelse og opkvalificering. Og vi skal tilskynde flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Derudover kan vi med en målrettet indsats over for de ledige og de, der står over for høj ledighedsrisiko – måske netop som følge af omstillingen – løse flere problemer på samme tid.

Vi kommer ikke i mål med omstillingen uden den rette arbejdskraft. Derfor bør det også være et fokus for Klimarådet.

Indlæg bragt i Børsen 26.02.21