Lønmodtagernes Klimapanel består af 10 lønmodtagere, som dagligt arbejder med grøn omstilling på deres arbejdsplads. Panelet har til opgave at udarbejde en række forslag til en endnu grønnere hverdag på landets arbejdspladser, og forslagene vil bidrage til udviklingen af fagbevægelsens klimapolitik. Panelet vil i løbet af året deltage i møder i landet og hermed medvirke til at udbrede forslagene og de gode erfaringer.

Når der skal udvikles nye grønne løsninger, skal arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel selvfølgelig tænkes ind.

Lizette Risgaard

”Den grønne omstilling, vi står overfor, betyder, at hele vores samfund på kort tid skal finde bedre måder at gøre tingene på. Og det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på forskning, men også på at inddrage lønmodtagernes viden om, hvad der rent faktisk virker ude på arbejdspladsen, og hvordan vi kan fremme den grønne omstilling i praksis. Her kommer vores nye panel til at spille en vigtig rolle”, siger Lizette Risgaard.

Stort potentiale i medarbejdernes grønne forslag

Ifølge FH’s ”Survey om arbejdsliv 2020” udarbejdet af Danmarks Statistik har 37 procent af de adspurgte lønmodtagere oplevet, at arbejdspladsen inden for de seneste 5 år har gjort brug af medarbejdernes grønne forslag til at mindske drivhusgasudledningen. Mange af de adspurgte lønmodtagere oplever tillige, at de grønne forslag ikke blot gavner klimaet, de sænker også omkostningerne, og så bidrager medarbejderinddragelsen til trivslen på arbejdspladsen.

”Når der skal udvikles nye grønne løsninger, skal arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel selvfølgelig tænkes ind. Derfor er det vigtigt, at lønmodtagerne bliver inddraget fra starten, og ikke blot hægtet på, når ledelsen eller nogle konsulenter kommer ud af et lukket rum med en eller anden smart grøn plan, som ser godt ud på papiret”, siger Lizette Risgaard.

Masser af erfaring i grøn omstilling

Paneldeltagerne i Lønmodtagernes Klimapanel repræsenterer følgende fagforbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation: Danmarks Lærerforening, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund, 3F, Dansk Metal, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Fødevareforbundet NNF og, HK.

Her er et udpluk af de resultater, paneldeltagerne og deres kolleger har bidraget til på deres arbejdspladser.

Christina Berthon Kirkegaard, speciale ansvarlig sygeplejerske på Sygehus Lillebælt i Vejle:

”Vi har som medarbejdere på Sygehus Lillebælt været med til at fremme den grønne omstilling ved at tage initiativ til at sortere vores plastik affald. Førhen gik alt plastik affald sammen med småt brændbart, men siden 2019 har vi sorteret både hård og blød plast fra, hvilket har resulteret i, at vi i 2020 sparede klimaet for afbrænding af ca. 14 tons plastik”, siger Christina Berthon Kirkegaard.

Rasmus Rasmussen, smed, Babcock og Wilcox Vølund:

”Vi deltager hver 14. dag i møder med ledelsen, hvor vi er med til at pege på grønne løsninger i vores produktion. Det var f.eks. medarbejderne, der foreslog, at vi skulle fræse i stedet for at svejse, i de situationer hvor det kunne lade sig gøre. For det forurener meget mere at svejse, da det udvikler røg og varme. Vi har også været med til at forkorte ”gennemløbstiden” med 30 procent over en årrække. Det betyder, at vi bruger maskinerne i kortere tid og hermed bruger vi mindre energi”, siger Rasmus Rasmussen.

Sofie Buch, miljøteknolog, Amagerværket:

”Som miljøteknolog hjælper jeg mine kolleger med at få indført mere miljøvenlige kemikalier. Fx pegede en af mine kolleger på muligheden for at teste nogle renseprodukter, der indeholdt mindre problematiske indholdsstoffer. Det blev så testet på tværs af afdelingerne på værket, og vi har nu fået udbredt det til alle og udfaset det gamle produkt. Vi gør meget ud af at finde erstatninger for kemikalier og andre miljøskadende stoffer, så vi både beskytter medarbejderne og klimaet”, siger Sofie Buch.