Grøn omstilling

Ros til ny politisk aftale fra fagbevægelsen

Det er et markant gennembrud at dagpengene forbedres de førte tre måneder. Der er mest gode ting i Danmark kan mere-aftalen, som netop er indgået af et politisk flertal i Folketinget. Det konstaterer formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard.

FH’s input til Klimarådets fremadrettede arbejde

FH foreslår, at Klimarådet fremadrettet igangsætter eller styrker arbejde på fire områder: Uddannelse og beskæftigelse i den grønne omstilling, fordelingsmæssige aspekter i den grønne omstilling, analyser af veje til klimaneutralitet samt vurdering af fremdrift i den grønne omstilling på landbrugsområdet

FH: Pas på ikke at undervurdere den grønne omstilling uden for Danmark

Energistyrelsen baserer sine samfundsøkonomiske beregninger på et scenarie, hvor Parisaftalen ikke overholdes. Dermed risikeres det, at man undervurderer nogle af gevinsterne ved den grønne omstilling i Danmark, herunder eksport af grønne teknologier og energi. FH opfordrer derfor til også at regne på andre, mere optimistiske scenarier i dette høringssvar.