Først og fremmest er det meget positivt, at dagpengene styrkes de tre første måneder af ledighedsperioden.

”Jeg er glad for, at Christiansborg har lyttet. Dagpengene er blevet udhulet over mange år, og det er helt afgørende, at vi nu får en bedre dagpengesats i de første tre måneder. Det er vigtigt for at sikre opbakningen til dagpengesystemet. Trygheden er grundlaget i flexicurity-modellen, som er en stor styrke for Danmark.”

”Forslaget om en sænket dimittendsats er ikke groet i vores baghave, men det er trods alt positivt, at dimittendsatsen ikke sættes ned de første tre måneder”, siger Lizette Risgaard.

Uddannelse og grøn omstilling prioriteres

Der er også positivt, at uddannelse og grøn omstilling prioriteres markant i den nye politiske aftale.

”Vi skal have styrket vores erhvervsuddannelser, så vi står stærkere rustet til den grønne omstilling og vi skal have flere til at tage en velfærdsuddannelse, så vi kan tage godt hånd om vores ældre og vores børn”, siger Lizette Risgaard.

Ud over forhøjede dagpenge i tre måneder og prioritering af uddannelse og grøn omstilling, så fremhæver Fagbevægelsens Hovedorganisation en række andre positive elementer i aftalen:

•  Permanent uddannelsesløft på 110 procent af dagpengene.

•  Det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter stiger fra 6.000 kr. til 7.000 kr. årligt.

•  Arbejdstilsynet skal følge virksomheder, der gentagne gange bryder arbejdsmiljøloven.

•  Afskaffelse af modregning som følge af partners arbejdsindkomst i social pension.

  •  Beskæring af erhvervsstøtten til at finansiere den grønne omstilling og investering i uddannelse.

• Lovkrav i udbudsloven om brug af lærlingeklausuler i alle relevante, offentlige udbud.

Samtidig understreger Lizette Risgaard, at hun vil være ‘kritisk overfor væsentlige ændringer i den nuværende ordning med beløbsgrænsen, hvis Folketinget ender med at beslutte det’.