Fagbevægelsen

FTF bakker op om kommissorium, men lover ikke resultat

FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke op nu.

Mangler i kommissorium

FTF's forretningsudvalg gav tirsdag aften mandat til, at FTF's formand Bente Sorgenfrey kan gå videre i forhandlingerne med regeringen om et kommissorium for trepartsforhandlingerne.

Ok at bruge andre fagforeningers navn og logo uden at spørge om lov

Sø- og Handelsretten har i en dom fastslået, at Det Faglige Hus’ brug af 3F’s navn og logo i en hvervekampagne uden tilladelse var lovlig. Det skyldes, at en fagforenings hvervekampagner ikke anses for en erhvervsmæssig virksomhed, og dermed ikke er omfattet af markedsføringsloven og varemærkeloven. FTF undrer sig over afgørelsen og ser frem til, at Højesteret tager stilling i sagen.

Ansvar skal give mere indflydelse

Den økonomiske krise har bl.a. kostet arbejdspladser og et fald i reallønnen. Lønmodtagerne har vist et stort ansvar, fastslår FTF’s formand Bente Sorgenfrey 1. maj.

God 1. maj

Det er vigtigt at stå sammen og løfte i flok. Her er talen, som jeg holdt til 1. maj-arrangementet i Fælledparken i København i dag.

FTF vil droppe kvoter for løntilskud

En ny aftale om løntilskud i Randers Kommune hindrer misbrug, hvor offentligt ansatte erstattes af folk med løntilskud. FTF vil have flere kommuner til at kopiere aftalen og kræver samtidig et opgør med kvoter.

Alt om trepart 2012

Arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen forhandler i foråret 2012 om fremtidens arbejdsmarked. FTF går til forhandlingerne for bl.a. at sikre kvalitet i velfærden, godt arbejdsmiljø og for at styrke den danske model. Læs alle nyheder, analyser og notater om trepartsforhandlingerne her.

Bureaukrati tager tid fra borgerne

Lærere, sygeplejersker, jordemødre og andre FTF’ere er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange. FTF vil udvikle styringen af den offentlige sektor i reelle partnerskaber, og det skal slås fast i trepartsaftalen.

FTF: Vi vil ikke arbejde mere, før ledigheden er mindre

Hovedorganisationen FTF har betingelser med i tasken til trepartsforhandlingerne med regeringen: Vi er klar til at arbejde mere – men først når ledigheden er faldet. De ansatte skal til gengæld have mere plads til fagligheden og mere uddannelse.