Nu er det vores tur til at få nogle krav opfyldt, inden vi betaler én gang til med at øge arbejdstiden. Sådan lyder meldingen kort fortalt fra FTF op til de trepartsforhandlinger med regeringen, som ventes at gå i gang i begyndelsen af maj.
Med ind til forhandlingsbordet har regeringen kravet om øget arbejdstid – som har været et af de mest omdiskuterede emner på forhånd. FTF, som er hovedorganisation for 450.000 offentlig og privat ansatte, er stadig også parat til at bidrage til at øge arbejdsudbuddet.
Men FTF slår nu fast, at man vil have en ledighedsklausul med i trepartsaftalen. Det kan ikke komme på tale at øge arbejdsudbuddet, så længe ledigheden er så høj, som den er nu.
‘Øget arbejdstid betyder i den nuværende situation risiko for fyringer. Og vi vil ikke være med til at fyre endnu flere nu, hvor så mange går ledige. Men vil gerne være med til at finde konkrete løsninger på et øget arbejdsudbud på længere sigt’, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Vi har allerede betalt meget
Hun understreger, at FTF møder op til trepartsforhandlingerne med en forventning om at få kvittering for de store lunser, som lønmodtagerne allerede har betalt for nylig: En dagpengereform med halveret dagpengeperiode. En kraftig barbering af efterlønnen. Og senest en række overenskomster med så små lønstigninger, at reallønnen bliver udhulet.
‘Lønmodtagerne har allerede betalt meget. Nu forventer vi at få noget igen. Ikke mindst i form af mere efteruddannelse til lønmodtagerne’, siger Bente Sorgenfrey. FTF går til trepartsforhandlingerne med fem overordnede krav:
· Kvalitet i velfærden – herunder mere plads til faglighed for medarbejderne og ny styring af den offentlige sektor med bl.a. mere medarbejderindflydelse
· Ret til mere efter- og videreuddannelse på arbejdspladserne.
· En reform af beskæftigelsespolitikken – bl.a. skal fem statslige regioner med tæt inddragelse af arbejdsmarkedets parter afløse en del af kommunerens opgaver, og a-kasserne skal spille en større rolle i forhold til de nyledige.
· Arbejdsmiljøet skal sikres bedre – bl.a. skal fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles.
· Styrkelse af den danske model – bl.a. en indsats for at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked og genindførelse af fuld fradragsret for faglige kontingenter.