FTF har fem overordnede krav til trepartsforhandlingerne:

  • Kvalitet i velfærden – herunder mere plads til faglighed for medarbejderne og ny styring af den offentlige sektor med bl.a. mere medarbejderindflydelse
  • Ret til mere efter- og videreuddannelse på arbejdspladserne.
  • En reform af beskæftigelsespolitikken med en stærkere regional statslig styring og tæt inddragelse af arbejdsmarkedets parter og hvor a-kasserne spiller en større rolle i forhold til de nyledige.
  • Arbejdsmiljøet skal sikres bedre – bl.a. skal fysisk og psykisk arbejdsmiljø ligestilles.
  • Styrkelse af den danske model – bl.a. en indsats for at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked og genindførelse af fuld fradragsret for faglige kontingenter.

FTF’s seneste nyheder og analyser