Arbejdsmiljø

Ny viden sætter fokus på de oversete ledere

En ny undersøgelse giver indsigt i, hvordan såkaldte førstelinjeledere oplever deres job. Lederne har en tæt kontakt med borgere og egne medarbejdere, men bliver ofte overset i den samlede kommunale ledelsesstrategi.

Bedre arbejdsmiljø og bedre konkurrence

Udgivet: 26-10-2008 Øje på arbejdsmiljøet, 26. november 2007 Denne udgave af Øje på Arbejdsmiljøet stiller skarpt på, hvilke styrkepositioner Danmark besidder. Rapportens hovedpointe er, at det er vores høje sociale…

Arbejdsmiljøhensyn ved offentlige indkøb

Udgivet: 11-10-2007 Øje på arbejdsmiljøet, 11. oktober 2007 Rapporten Arbejdsmiljøhensyn ved offentlige indkøb viser, at der er en åbenlys og ikke udnyttet samfundsmæssig mulighed for at styrke arbejdsmiljøet i forbindelse…

Dårligt arbejdsmiljø koster milliarder

Udgivet: 06-07-2007 Øje på arbejdsmiljøet, 6. juli 2007 Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet 63,7 milliarder af kroner, viser ny rapport fra LO. Download Dårligt arbejdsmiljø koster milliarder

Udlicitering slider på de ansatte

Udgivet: 06-04-2001 Øje på arbejdsmiljøet, 6. april 2001 Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning er ofte konsekvensen for ansatte på offentlige arbejdspladser, som…