Bygningskonstruktører, IT-ansatte, tandlæger og fysio- eller ergoterapeuter er nogle af de faggrupper, der ofte vælger at starte egen virksomhed. Modet og lysten til at starte for sig selv kan dog drukne i de regler og krav, den nye arbejdsgiver bliver bombarderet med.
Men på arbejdsmiljøområdet behøver det ikke være så uoverskueligt. Derfor har Arbejdstilsynet lanceret en ny startpakke. Pakken består af tekster og videoklip, der let forklarer, hvad nyopstartede arbejdspladser skal tage hensyn til på området.
Eksempelvis gennemgår den, hvad en arbejdspladsvurdering (APV) er, hvad en arbejdsmiljødrøftelse bør indeholde, og hvor ofte den skal afholdes. Guiden oplyser også om arbejdsskader, og hvordan man undgår dem for både de ansatte bedste og for virksomheden selv. Alle råd og vejledninger tager hensyn til arbejdsgiverens ansvar ifølge loven om arbejdsmiljø
Der er konkrete råd at hente til sundhedspersonale, kontoransatte, håndværks- og konstruktionsfag og meget mere.