Først den ene vej, og så den anden vej. Sådan lyder de forvirrende signaler fra EU’s institutioner for tiden.
For nyligt fremlagde Kommissionen en rapport med forslag om at begrænse beskyttelsen af ansattes arbejdsmiljø i små virksomheder. Kontrollen af indsatsen for et bedre arbejdsmiljø er noget administrativt bøvl, som skader innovation og vækst. Sådan lyder rationalet bag forslaget, der er til behandling.

Nu udkommer EU’s Arbejdsmiljøagentur til gengæld med en vejledning. Den råder medlemslandende til at skabe økonomiske incitamenter for at få virksomheder til at investere i netop de ansattes arbejdsmiljø: Virksomheders indsats for arbejdsmiljøet er vigtig og skal belønnes, lyder budskabet.
På den ene side mener EU altså, at kontrollen af virksomheders indsats for et bedre arbejdsmiljø er skadelig – men på den anden side understreger EU vigtigheden i, at virksomheder investerer i arbejdsmiljøet.
Frivillighed er ikke nok
Der mangler sammenhæng i de signaler, der sendes fra EU- institutionerne, mener FTF’s formand Bente Sorgenfrey:
"Det er en urimelig forskelsbehandling af ansatte i mindre virksomheder, når kravene til arbejdsmiljøet afhænger af, hvor stor ens arbejdsplads er. Det er naivt at tro, at arbejdsmiljøet kan sikres gennem virksomhedernes frivillige initiativer og uden nogen kontrol," siger Bente Sorgenfrey.
"Arbejdsmiljøagenturet har ret i, at investeringer i arbejdsmiljøet kan betale sig – både for virksomheden og den ansatte. Det giver derfor ingen mening, at slække på indberetninger og regler for de små virksomheder, der netop er dem, der topper statistikkerne med flest arbejdsulykker og skader", uddyber hun og henviser til tal fra Det Europæiske Arbejdsmiljøinstitut.
Milliard at hente på godt arbejdsmiljø
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur er netop udkommet med en omfattende vejledning om arbejdsmiljø til små og mellemstore virksomheder, såkaldte SMV’er. Vejledningen giver indblik i, hvordan økonomiske incitamenter kan styrke indsatsen for et godt arbejdsmiljø hos organisationer og virksomheder.
Eksempelvis kan færre sygedage, større tilfredshed på jobbet og færre arbejdsrelaterede ulykker belønnes. Vejledningen foreslår, at belønningen kan ske gennem billigere lån til virksomhederne, sponsorater fra det offentlige, kontante præmieordninger eller skattefordele.
Et af projekterne i vejledningen, INAIL, har ført til et skema målrettet SMV’er. Hvis virksomhederne følger rådene i skemaet alene, er gevinsten op mod 1,3 milliarder kroner i EU, vurderes det. Der er dog andre råd at hente i vejledningen ud over skemaet.
Tag arbejdsmiljøet alvorligt
Der er ikke tvivl om, at satsningen på arbejdsmiljøet er en fornuftig investering. Der er derfor gode pointer at hente i vejledningen fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Men de ansattes fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal hverken opfattes som en administrativ byrde eller en valgmulighed for arbejdsgiveren.
Det er et fælles ansvar, mener Bente Sorgenfrey, der også er næstformand i den europæiske fagbevægelses styrekomite:
"Det duer ikke, at vi bliver bombet tilbage i tiden ved at fritage virksomhederne for almindeligt gældende regler på arbejdsmarkedet. Indsatsen for et bedre arbejdsmiljø kan ikke omdannes til en konkurrence mellem virksomhederne. Der skal være klare regler og retningslinjer", siger hun.