TEMA
Stop Uligheden. Styrk velfærden

Hos den fattigste tiendedel af Danmarks befolkning blinker det økonomiske underskud alarmerende rødt: Her har hver person i gennemsnit en samlet negativ formue på hele 350.000 kr.

En ret til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet baseret på objektive kriterier står højt på både regeringens og befolkningens prioriteringsliste. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at modellen bakkes bredt op i befolkningen – på tværs af både alder og køn.

Vi mangler viden om ulighed i arbejdsmiljø, leveår, formue, sociale forhold og beskæftigelse. Det skal belyses bedre med en ulighedskommission.

Mens Danmark de seneste år har oplevet et markant økonomisk opsving, er uligheden mellem danskerne vokset. En udvikling, som primært kan tilskrives en økonomiske politik, som har uddelt gulerødder i toppen og pisk i bunden. Tiden er inde til et opgør med politiske tiltag, som øger uligheden.

I fagbevægelsens har vi foreslået politikerne at indføre et ulighedsstop. Et løfte til danskerne om, at politiske initiativer, som øger uligheden, skal modsvares af initiativer som øger ligheden. Eller endnu bedre: At vi helt dropper at føre politik, som øger uligheden.

LIZETTE RISGAARD, FORMAND I FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION

Ulighed

Når Fagbevægelsens Hovedorganisation lancerer ideen om et ulighedsstop, handler det om varetagelse af lønmodtagernes og landets interesser. Ulighedsstoppet handler om at bevare et samfund med en høj grad af lighed.