Hver anden – præcis 50 procent – af lønmodtagerne i Danmark har oplevet at finde fejl på lønsedlen. Det viser en undersøgelse fra Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Tallene viser også at de færreste stoler blindt på deres lønseddel: Tre ud af fire tjekker altid eller næsten altid deres lønseddel. 

De mest ivrige er de ældste lønmodtagere og de alleryngste: Blandt lønmodtagere over 55 år tjekker 76 procent lønsedlen hver gang eller næsten hver gang. Det samme gælder 68 procent blandt de 15-25årige.

Men den månedlige lønseddel kan være svær at gennemskue: Får jeg de rigtige tillæg? Er jeg placeret på det rigtige løntrin? Bliver der sparet op til ferie og pension, som der skal ifølge overenskomsten? Hvis man overser fejl, kan det koste tusindvis af kroner.

De OK-mærkede fagforeninger kan hjælpe. Det er dem, der indgår overenskomster, og derfor kender de detaljerne på lønsedlerne

morten skov christiansen

Løntjek gav 360.000 kr.

En af dem, der har oplevet det, er pædagogisk assistent i Vejen Kommune Pernille Ring Pedersen.

Som nyuddannet tillidsrepræsentant opdagede hun for et par år siden en fejl i lønsedlen hos sig selv og kollegerne. Et løntjek hos fagforeningen endte med at hente 360.000 kroner hjem til de ansatte.

Løntjek-kampagne hvert år

For at hjælpe lønmodtagerne med at finde de kostbare fejl rykker FH hvert år i november ud i hele landet med en løntjek-kampagne. I år starter kampagnen i dag, den 22. november.

De senere års kampagner er fulde af historier om lønmodtagere, der har fået endda rigtig mange penge ud af at få tjekket deres lønseddel.

Husk at tjekke din lønseddel

De OK-mærkede fagforeninger sætter særligt fokus på løntjek i uge 47 (22.-28. nov.) over hele landet. Bag kampagnen står FH, hovedorganisation for 1,3 mio. lønmodtagere.

Alle lønmodtagere opfordres til at få tjekket deres lønsedler. Man kan få hjælp til løntjek fra sin lokale fagforening – eller man kan selv blive klogere på sin lønseddel på www.ok-maerket.dk.

Læs mere om OK-mærket og de OK-mærkede fagforeninger 
Følg kampagnen på Facebook
Yderligere information: Mikkel Mørch, FH, mmr@fho.dk, tlf: 3542 6118

Fx fik et hold nordjyske VVS’ere fx forrige år tilsammen udbetalt 200.000 kroner efter et løntjek hos Blik & Rørarbejderforbundet i Nord-Midtjylland.

Og en EUX-elev i Hvidovre endte med at få 94.000 kr. ekstra efter løntjek.


OK-fagforeninger har den nødvendige viden  

De mange tilfælde af fejl på lønsedlerne, som FH-fagforeningerne håndterer, viser både små og store eksempler på, at medlemmer ikke har fået den løn, de har krav på. I langt de fleste tilfælde skyldes det fejl, som er lette at forklare – og som arbejdsgiveren justerer uden det store bøvl.

”Men fejlene skal jo opdages, før de kan rettes. Og det er for at skærpe opmærksomheden på de fejl, at vi fra den 22. til 28. november igen kører løntjekkampagnen,” siger næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.

Fagforeningerne kender detaljerne

Der er god grund til at spørge de OK-mærkede fagforeninger om hjælp, understreger han.

”Der findes ingen let facitliste, som alle bare kan slå op i for at tjekke, om man får den rigtige løn. Arbejdsgivere og arbejdstagere på det offentlige og private arbejdsmarked har indgået tusindvis af forskellige overenskomster med hinanden. Derfor er lønsedlerne forskellige”, siger han.

”Men de OK-mærkede fagforeninger kan hjælpe. Det er dem, der indgår overenskomster, og derfor kender de detaljerne på lønsedlerne”, siger Morten Skov Christiansen.

Han pointerer, at de faglige organisationer, de lokale fagforeninger og tillidsrepræsentanterne året rundt gør et stort stykke arbejde med at hjælpe deres kolleger med at tjekke deres lønsedler.

5 ting du skal vide, når du tjekker din lønseddel

Passer dit timeantal eller din månedsløn? Her skal din samlede løn fremgå. Er du timelønnet, bør dine timer og timeløn klart fremgå. Lønnen er det grundbeløb, der beregnes skat og arbejdsmarkedsbidrag af. Det er derfor vigtigt at have tjek på. Mange overenskomster giver dig direkte ret til en specifikationer, så du kan se timelønnen og tillæggene.

Får du dine tillæg for overtid, weekendarbejde eller anciennitet? Alt efter aftalerne i din overenskomst har du ret til diverse tillæg. Det kan være overarbejdstillæg, tillæg for arbejde i weekender eller under særlige forhold. Du kan også have ret til tillæg for særlige kompetencer, gener og anciennitet. Hold øje med, at du får de tillæg, du har krav på. En lille fejl her kan hurtigt løbe op.

Indbetaler din arbejdsgiver den aftalte procentdel af din løn til pension? Arbejdsmarkedspensionen kommer fra overenskomsterne. Det betyder, at arbejdsgiverne er forpligtet til at indbetale en procentdel af din løn til din pension. Pensionsindbetalingen er forskellig, alt efter om du er privat ansat eller offentligt ansat i staten, en kommune eller en region. Arbejdsgiveren skal indbetale det samlede beløb til pensionskassen.

Optjener du det rigtige antal feriedage? Gennem overenskomsterne er langt de fleste lønmodtagere sikret 5 ugers ferie og 5 ekstra feriefridage. På den gode lønseddel angiver arbejdsgiveren, hvor meget ferie du har optjent og afholdt.

Passer det samlede beløb til din løn, pension og skat? Din lønseddel bør vise de totale beløb samlet fra årets start. Optællingen viser bl.a. løn, pension og betalt skat i løbet af året. For timelønnede står der også indbetalte feriepenge og søn- og helligdagsbetaling.

Læs men om Løn og overenskomst på fho.dk

FAKTA / Undersøgelsen

Epinion har for FH i perioden 8.-20. oktober gennemført en undersøgelse blandt 1.208 15-64-årige personer i arbejde. Stikprøven er repræsentativ for personer i beskæftigelse i forhold til alder, køn og region.