Lad mig starte med at slå fast, at den politik som FH fører, udspringer af de værdier og indsatsområder, som på demokratiske vis, blev vedtaget på FH´s stiftende kongres.

Det er svært at forestille sig en model, som sikrer en bedre varetagelse af medlemsorganisationernes politiske interesser.

Dette indlæg er en reaktion på artikel i Børsen 6. januar 2019

I artiklen hævder perspektivredaktør Steen Bocian, at FH fører en politik, som i højere grad bakker op om socialdemokratiets dagsorden end tilgodeser medlemsorganisationernes ønsker og politiske interesser.

I samme ombæring kalder Steen Bocian fagbevægelsens forslag om et ulighedsstop, for et ”reelt meningsløst” forslag, som risikerer at føre til beslutninger, som trækker i den modsatte retning af, hvad medlemmerne af FH reelt ønsker. Jeg er selvfølgelig ikke enig.

I FH driver vi ikke partipolitik(!) – som Børsen ellers antyder. Vi bestræber os derimod på at forhandle med alle partier og regeringer.

Noget både FTF og LO i de forgangne år til fulde har bevist ved at indgå hele tre trepartsaftaler med regeringen om integration, praktikpladser og voksen- og efteruddannelse.

Når vi i FH lancerer ideen om et ulighedsstop, handler det om varetagelse af lønmodtagernes og landets interesser. Ulighedsstoppet handler om at bevare et samfund med en høj grad af lighed.

Om at bevare den samfundsmodel, som vi historisk har valgt at bygge Danmark op omkring. Den model er nemlig ikke bare retfærdig, den er også effektiv og sikrer gode forhold at drive virksomhed under.   

Når Børsen forsøger at fremstille ulighedsstoppet som en politisk spændetrøje, der vil blokere for fornuftige beslutninger, negligeres de perspektiver, som et ulighedsstop reelt åbner op for. 

Lad mig desuden minde Bocian om, at ønsket om et opgør med den stigende ulighed deles af flere partier på tværs af den politiske skala.

Konkret har både Radikale og Dansk Folkeparti bakket op om ulighedsstoppet, mens topdirektørerne i Ørsted og ISS har omtalt den stigende ulighed, som en alvorlig trussel for sammenhængskraften i Danmark.

Jeg tænker ikke, at Bocian beskylder dem for at føre partipolitik.

Så lad mig én gang for alle slå fast: Ideen om et ulighedsstop handler ikke om partipolitik – det handler ganske enkelt om, hvad der er bedst for Danmark.