Forfatter: Signe Sarka Brunstedt & Martin Goldbach Olsen

Arbejder udfører svejsearbejde på Storstrømsbroen, halvt skjult bag en regn af gnister

15 billioner kroner årligt på offentlige indkøb: Sociale krav ved udbud skal styrke løn- og arbejdsvilkår

Europa-Kommissionen kigger ind i en potentiel revision af udbudsdirektivet. I de sidste måneder af 2023 stod offentlige udbud højt på dagsordenen i EU, bl.a. fordi flere medlemmer af Europa-Parlamentet pressede på for en revision af EU’s udbudsdirektiv. Fjorten dage inde i det nye år, slår kommissær Nicolas Schmit nu fast, at Kommissionen er nødt til at se på de nuværende udbudsregler for at sikre, at de er tilstrækkelige til at fremme den sociale dagsorden.

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

FH til EP-kandidaterne: Husk nu lønmodtagerne i jeres valgkamp

Det nye år er så småt i gang og EU-boblen er igen trukket i arbejdstøjet. Valget til Europa-Parlamentet vil være i fokus de kommende fem måneder frem mod, at danskerne den 9. juni skal vælge, hvilke 15 kandidater der skal repræsentere Danmark i perioden 2024-2029. I FH arbejder vi for at danske lønmodtagere og den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden bliver helt central i valgkampen

Nyt EU-formandskab i 2024: Her er det belgiske formandskabs prioriteter

Inden det bliver tid til juleferie for mange, får du her årets sidste nyhedsbrev fra FH, der sætter fokus på det kommende belgiske EU-formandskab. På det arbejdsmarkedspolitiske område, vil det belgiske formandskab arbejde for at fremme fair fri bevægelighed, mental sundhed på ar-bejdet og social beskyttelse ved at styrke den sociale dialog i EU.

Kira Marie Peter-Hansen: Brug lovgivning til at beskytte mod vold og chikane på arbejdspladsen!

Det danske medlem af Europa-Parlamentet, Kira Marie Peter-Hansen, slog i sidste uge et slag for, at EU bør gøre mere for at sikre beskyttelse mod vold og chikane på arbejdspladsen. Det skete ifm. præsentationen af hendes arbejde om at sikre, at Europa-Parlamentet godkender Rådets afgørelse om en opfordring til medlemslandene om at ratificere ILO’s 2019-konvention om vold og chikane.