Forfatter: Signe Sarka Brunstedt & Martin Goldbach Olsen

Ny rapport: Sådan påvirker digitalisering jobkvaliteten!

Nye teknologier rykker i stigende grad ind på de europæiske arbejdspladser, men hvordan påvirker det egentlig jobkvaliteten? En ny rapport viser, at digitaliseringen både kan medføre øget indkomstsikkerhed og færre fysiske risici, men også øget arbejdsintensitet og tab af kontrol eller job.

Stresset medarbejder i gang med industriarbejde

Vi må ikke glemme, hvad pandemien har lært os om mental sundhed

Da coronapandemien ramte os i 2020, fik vi for alvor øjnene op for, hvad mental sundhed på arbejdspladsen betyder. Vi blev klogere på arbejdsrelateret stress og funktionen af hjemmearbejde, ligesom vi opdagede at nogle arbejdstagere er mere udsatte end andre. Det viser en ny rapport, der samtidig minder os om, at vi ikke må glemme det, vi har lært – udfordringerne er der nemlig stadig.

Dykkere på et offshoreprojekt i Nordsøen var lønmodtagere, selv om virksomheden krævede, at dykkerne kunne fremvise en erklæring, der dokumenterede, at dykkerne havde registreret sig som selvstændige erhvervsdrivende hos de hollandske myndigheder. Det bestemte Højesteret i en dom den 8. december 2022.

Falske selvstændige er den mest udsatte gruppe af arbejdstagere

En ny rapport fra Eurofound viser, at særligt én gruppe af selvstændige er ekstra udsat på arbejdsmarkedet. Det gælder solo-selvstændige, der er økonomisk afhængige af én klient, som ofte også bestemmer over deres arbejdstid. Forfatterne bag rapporten pointerer, at der typisk er tale om falske selvstændige, fordi disse solo-selvstændiges arbejdsvilkår er mere lig en lønmodtagers.

Social dumping med italienske firmaer - Fagbevægelsens Hovedorganisation

EU-talentpulje må ikke blive et Tinder for social dumping!

Europa-Kommissionen har foreslået at oprette en EU-talentpulje, der skal matche jobsøgende tredjelandsstatsborgere med europæiske virksomheder, der mangler arbejdskraft. På selveste Valentinsdag benyttede flere medlemmer af Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender lejligheden til at stille spørgsmålet; risikerer man at åbne et Tinder for social dumping?

Asbest-støv dræber langsomt!

Historisk skridt for lønmodtagerne: Parlamentet godkender aftale om grænseværdier for bly og diisocyanater

Et stort flertal af Europa-Parlamentets medlemmer har i denne uge godkendt en aftale om grænseværdier for bly og diisocyanater, som Parlamentet og Rådet nåede til enighed om tilbage i november 2023. Det er et historisk skridt mod et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø for flere millioner arbejdstagere, der dagligt udsættes for farlige stoffer på jobbet!