Forfatter: Signe Sarka Brunstedt & Martin Goldbach Olsen

Wolt-bud leverer varer på scooter på Gammel Køge Landevej

Endnu et skridt nærmere ordentlige forhold for platformsarbejde

Med et stort flertal godkendte Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i tirsdags aftalen om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejdere. Det er samme aftale som 25 af medlemslande gav grønt lys til den 11. marts. Endnu et vigtigt skridt mod en endelig vedtagelse af direktivforslaget er altså taget. I FH er vi tilfredse med, at vi nu står med et direktiv, som kan bane vejen for, at platformsarbejdere får adgang til ordentlige arbejdsvilkår.

Lønmodtagerne skal være i centrum for den grønne omstilling. Her faglært arbejdskraft i sving på Rødby Solcelleanlæg

EU-Kommissionen: Disse fem bud løser den akutte mangel på arbejdskraft!

Der er ifølge Europa-Kommissionen akut mangel på arbejdskraft i EU, især når det kommer til arbejdskraft med bestemte kvalifikationer. Derfor har Kommissionen i denne uge præsenteret en handlingsplan med fem løsningsforslag. De lyder på aktivering af underrepræsenterede grupper, investering i uddannelse, forbedring af arbejdsvilkårene i visse sektorer, fair mobilitet og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

Murer flytter på mursten

Kommissionen: Praktikanter skal ikke stilles ringere end andre sammenlignelige ansatte!

Europa-Kommissionen foreslog i onsdags et nyt direktiv, der skal forbedre op mod 3,1 millioner praktikanters arbejdsvilkår i EU. Forslaget kommer efter et opråb fra Europa-Parlamentet i juni 2023, der opfordrede til et forbud mod ulønnede praktikophold. Et decideret forbud indgår ikke i direktivforslaget, men løn nævnes som ét af de punkter, hvor en praktikant ikke nødvendigvis skal stilles ringere.