En ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA), sætter fokus på mental sundhed på arbejdspladsen både før, under og efter coronakrisen. På baggrund af data , konkluderer forfatterne, at én ting står klart:

Udfordringerne med mental sundhed på arbejdspladsen opstod ikke med corona, men krisen fremhævede dem og de eksisterer stadig.

I foråret 2022 interviewede EU-OSHA 27.000 arbejdstagere på tværs af alle EU’s medlemslande, samt Island og Norge. Interviewene skulle give et indblik i arbejdsmarkedet efter pandemien.

Hele 26.8 pct. svarede, at de oplevede stress, depression eller angst forårsaget af deres arbejde, mens 44 pct. svarede, at de oplevede en øget grad af arbejdsrelateret stress under selve pandemien.

Undersøgelser fra før coronapandemien viser dog lignende tendenser. Derfor understreger forfatterne, at der ikke er tale om en tendens isoleret til pandemien. Der er tale om et strukturelt problem.

Både i 2019 og 2022 viste undersøgelser, at 45-46 pct. mente, at tidspres og overbelastning var de største risikofaktorer for at udvikle et psykisk dårligt arbejdsmiljø. Andre faktorer som chikane, mobning og vold på arbejdspladsen er ifølge undersøgelserne også medvirkende.

Arbejdspladser med et sundt arbejdsmiljø var bedre rustet til at håndtere pandemien

Under pandemien var det især høje arbejdskrav og manglende kontrol, der gjorde, at 44 pct. oplevede en øget grad af arbejdsrelateret stress. Forfatterne understreger dog, at nogle arbejdstagere allerede inden pandemien oplevede et urimeligt arbejdspres.

De arbejdstagere, hvis arbejdsplads havde et dårligt psykisk arbejdsmiljø inden pandemien, havde ifølge forfatterne dårligere forudsætninger for at håndtere pandemiens uventede arbejdsvilkår. Derfor er det også naturligt, at flere af disse oplevede et øget stressniveau i forbindelse med pandemien.

Rapporten kaster også et lys over arbejdstagerne i sundheds- og plejesektoren, der oplevede et ekstraordinært pres under pandemien.

Det øgede pres skyldtes i høj grad deres essentielle rolle i forbindelse med corona. Men, ifølge forfatterne bør tendensen under pandemien også sætte fokus på, at der i netop disse sektorer generelt set er behov for at forbedre arbejdsvilkårene.

Rapport: Mental health at work after the COVID19 pandemic – What European figures reveal

Rapport: Mental health at work after the COVID19 pandemic – What European figures reveal

Over 27.000 beskæftigede arbejdere blev interviewet via telefon i alle EU-medlemslande samt Island og Norge. Formålet var at få indblik i tilstanden for arbejdsmiljø og -sikkerhed (OSH) på arbejdspladserne efter pandemien.

Du kan læse rapporten her