I juni næste år skal EU-borgerne til stemmeurnerne, når de skal bestemme, hvem der skal repræsentere deres land i Europa-Parlamentet i 2024-2029.

I Danmark skal vi stemme søndag den 9. juni. Med seks måneder til valget, har Eurobarometer, der udfører opinionsundersøgelser på vegne af EU-institutionerne, netop præsenteret en undersøgelse af, hvordan landenes borgere ser på EU.

Læs undersøgelsen

Læs undersøgelsen

På trods af den komplekse geopolitiske og økonomiske kontekst værdsætter europæerne fortsat EU-medlemskab og forbliver ret optimistiske med hensyn til dets fremtid. Et stort og stabilt flertal af europæerne (72 %) mener, at deres land har nydt godt af EU-medlemskabet. Hovedårsagerne til at tænke dette er, at EU bidrager til at bevare freden og styrke sikkerheden (34 %), og medlemskab af EU forbedrer samarbejdet mellem EU-landene (34 %).

Kun overgået af Irland og Luxembourg, er danskerne med 80% blandt de EU-borgere, der ser mest positivt på EU-medlemskabet. Det er 19 procentpoint højere end EU-gennemsnittet.

Også når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt de adspurgte mener, at deres land har haft fordel af EU-medlemskabet eller ej, er danskerne blandt de mest positive. Hele 88% af danskerne mener, at det har været en fordel at være medlem af EU sammenlignet med et EU-gennemsnit på 72%.

Så mange vil stemme

I Danmark ville 86% stemme til EP-valget, hvis der var valg i næste uge!

Hovedårsagerne til at EU-borgerne mener, at det er en fordel at være medlem af EU er bidraget til fred og sikkerhed, sikringen af samarbejde mellem landene og en større stemme globalt set.

Samme tre faktorer er i top blandt danskerne, der dog også mener, at EU’s bidrag til økonomisk vækst spiller en central rolle.

Generelt vurderer danskerne, at det er meget vigtigt at være medlem af EU.

Danskerne ønsker ikke mere magt til Europa-Parlamentet

Der hvor danskerne skiller sig ud, er når de bliver spurgt om, hvorvidt Europa-Parlamentet i fremtiden bør spille en mere betydningsfuld rolle end de gør i dag.

Mens 53% af EU-borgerne i gennemsnit ønsker dette, er det kun 29% af danskerne der er enige.

Danskerne er også blandt dem, der oplever, at de og deres regering har mindst indflydelse på beslutningerne truffet i EU. Samtidig er danskerne sammen med hollænderne, finnerne og svenskerne dem, der i højest grad tænker, at der ting som bedre kan løses på nationalt niveau end på EU-plan.

Demokrati, rettigheder, klimaforandringer og social udelukkelse skal på dagsordenen

Sammen med Tyskland, Irland, Malta, Holland, Polen og Sverige, er Danmark blandt de lande, hvor de adspurgte er mest interesserede i det kommende valg til Europa-Parlamentet. I Danmark ville 86% stemme til EP-valget, hvis der var valg i næste uge, fra hvor de blev spurgt.

For danskerne er det vigtigt at værdier som demokrati, beskyttelse af menneskerettigheder, ytrings- og tankefrihed, samt menneskelig værdighed sættes højt på dagsordenen i Europa-Parlamentet.

Blandt de politiske emner, som danskerne ønsker prioriteret højt i Parlamentet, er indsatsen mod klimaforandringerne, bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet, bekæmpelse af fattigdom og social udelukkelse, demokrati og retsstatsprincipperne, samt Europas fremtid at finde som de vigtigste for danskerne.

Særligt indsatsen mod klimaforandringer er langt over EU-gennemsnittet.

LÆS OGSÅ: Greentransitiontogether.com

I FH vil vi i starten af det nye år for alvor tage hul på valgåret, når vi præsenterer vores mærkesager og indsatsområder frem mod valget til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.