I 2020 nedsatte Europa-Kommissionen en EU-ekspertgruppe kaldet ’Fit for Future’, der har til formål at komme med forslag til, hvordan EU-lovgivningen kan forenkles. I november er ekspertgruppen kommet med flere anbefalinger – herunder i forhold til reglerne for offentlige udbud i EU.

En af de helt store udfordringer med de nuværende regler i EU’s udbudsdirektiv er den juridiske usikkerhed ved brugen af bl.a. arbejdsklausuler ved offentlige indkøb.

Det blev også slået fast, da Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tidligere i efteråret holdt høring om de sociale konsekvenser ved offentlige udbud.

Behov for bedre tilsyn og kontrol

Ekspertgruppen foreslår derfor, at Kommissionen udformer konkrete definitioner og guidelines for både sociale og bæredygtige kriterier.

Desuden bliver det i anbefalingerne understreget, at der er behov for at sikre bedre tilsyn og kontrol for at sikre, at både hoved- og underleverandører lever op til de kriterier, der indgår som krav i det offentlige udbud, de har vundet.

14 pct. af EU’s bruttonationalprodukt går i dag til offentlige indkøb. Men størstedelen af de offentlige udbud baseres på laveste pris alene, hvorfor kriterier som kvalitet, miljø- og klimapåvirkning, samt sociale parametre som f.eks. arbejdsvilkår ikke indgår i vurderingen af, hvilken leverandør, der vinder udbuddet.

Muligheden for at inkludere sådanne krav indgår i det nuværende udbudsdirektiv, men den juridiske usikkerhed afholder mange offentlige myndigheder fra at gøre brug af dem.

Pris må ikke være eneste kriterie

I ekspertgruppens forslag bliver der ikke blot kaldt på forenkling af reglerne ved at fremsætte klare definitioner og guidelines.

Det bliver også foreslået, at det fremover gøres obligatorisk at basere de offentlige udbud på andet end pris alene – men også f.eks. kvalitet, samt sociale- og miljømæssige overvejelser. Det er de såkaldte MEAT-kriterier, der i dag ikke anvendes i tilstrækkelig grad.

Ekspertgruppen bruger i sit forslag flere gange kollektive overenskomster som et eksempel på et socialt kriterie, der kunne indgå i kontrakterne. Det er vi i FH glade for, da vi arbejder for en revidering af udbudsdirektivet, så det fremover fremmer kollektive overenskomster.