De nedslående konklusioner kommer på trods af, at FH, DA, regeringen m.fl. i 2020 indgik en trepartsaftale med ambitiøse mål om konkrete forbedringer på arbejdsmiljøet frem mod 2030.

Antallet af arbejdsulykker er for højt

I 2021 svarede 8 pct. af lønmodtagerne, at de havde været udsat for én eller flere arbejdsulykker. Det fremgår af Arbejdstilsynets undersøgelse ”National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere, 2021”.

Det kan ikke være rigtigt, at næsten hver tiende udsættes for arbejdsulykker. Arbejdsgiverne skal være langt bedre til at forebygge. Det er deres ansvar, at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert”

Morten SKOV

LÆS: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere 2021 – del II

”Det kan ikke være rigtigt, at næsten hver tiende udsættes for arbejdsulykker. Arbejdsgiverne skal være langt bedre til at forebygge. Det er deres ansvar, at arbejdsmiljøet er sundt og sikkert”, siger Morten Skov.

Alt for mange stresser på jobbet

Også det psykiske arbejdsmiljø halter, viser AT’s undersøgelse. 39,2 pct. oplever, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt for at kunne udføre deres arbejde. I restaurationsbranchen, på slagterierne og hospitalerne svarer over halvdelen, at de skal arbejde meget hurtigt.

Samtidig oplever 17 pct., at arbejdet altid eller ofte bringer dem i følelsesmæssigt krævende situationer. Det står især slemt til på landets hospitalet, daginstitutioner og i hjemmeplejen, hvor hver 4. medarbejder oplever, at arbejdet stiller høje følelsesmæssige krav.

”Det er simpelthen ikke i orden at presse lønmodtagerne så hårdt psykisk. Lederne må blive bedre til at prioritere arbejdet og forebygge stress. Samtidig må og skal Arbejdstilsynet forbedre tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser”, siger Morten Skov.

Han glæder sig dog over, at nye vejledninger om bl.a. forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet er på vej.

NFA styrker via forskning vores viden og evne til at træffe kloge beslutninger på arbejdsmiljøområdet. Så også her må politikerne afsætte de nødvendige ressourcer

MORTEN SKOV

Giv nu Arbejdstilsynet de nødvendige ressourcer

Fra 1. januar 2023 står Arbejdstilsynets bevillinger til at falde med 215 mio. kr. Derfor er det afgørende, at den kommende arbejdsmiljøaftale styrker tilsynet betydeligt.

”Hvis ikke arbejdsgiverne lever op til deres ansvar om at sikre et sund og sikkert arbejdsmiljø, skal vi have et stærkt Arbejdstilsyn, der har musklerne til at gribe ind. Det kræver, at politikerne prioriterer de nødvendige ressourcer til tilsynet i den kommende arbejdsmiljøaftale., siger Morten Skov.

Ressourcespørgsmålet gælder også Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der de seneste 10 år har fået halveret sin grundbevilling.

”NFA styrker via forskning vores viden og evne til at træffe kloge beslutninger på arbejdsmiljøområdet. Så også her må politikerne afsætte de nødvendige ressourcer”, siger Morten Skov Christiansen.