Forud har pågået mange og lange forhandlinger i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), der er FN’s særlige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, og den første og eneste internationale organisation, der er bygget på et ligeværdigt trepartssamarbejde.

Selvom der skulle gå mere end 20 år, er det helt afgørende for hele verdens lønmodtagere, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø nu bliver ophøjet til at være en grundlæggende rettighed

Bente sorgenfrey, næstformand FH

”Allerede på tidspunktet for vedtagelsen af 1998-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen var det klart for arbejdstagere, at sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen var lige så grundlæggende som de andre principper og rettigheder.” siger Bente Sorgenfrey, næstformand FH

To nye konventioner om arbejdsmiljø bliver grundlæggende

Det skulle tage næsten 20 år, før der i 2017 første gang blev luftet tanker om, at ILO skulle undersøge muligheden for at inkludere arbejdsmiljø i erklæringen fra 1998. Og derfra skulle, der altså gå yderligere fem år før man altså på dette års arbejdskonference kunne indgå en aftale.

Derfor er det vigtigt:

ILO skønner at et dårligt arbejdsmiljø er årsag til 3 millioner arbejdsrelaterede dødsfald hvert år

Dermed er det besluttet, at inkludere arbejdsmiljø i ILO’s erklæring fra 1998 om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet.

Samt, at ILO-konventionerne 155 (om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen) og 187 (om rammer for fremme af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen) skal have status som grundlæggende konventioner på linje med fx konventionerne om retten til faglig organisering og kollektiv forhandling og konventionerne om udryddelse af tvangs- og børnearbejde.

”Selvom der skulle gå mere end 20 år, er det helt afgørende for hele verdens lønmodtagere, at et sundt og sikkert arbejdsmiljø nu bliver ophøjet til at være en grundlæggende rettighed”

Arbejdsmiljø bliver en del af fremtidens handelsaftaler

At arbejdsmiljø og de to konventioner nu tilføjes erklæringen fra 1998 vil betyde, at arbejdsmiljø fremover anes for at være en grundlæggende arbejdstagerrettighed. Det kommer bl.a. til at have stor betydning for alle fremtidige handelsaftaler, hvor arbejdsmiljø altså vil indgå som en del af grundlæggende arbejdstagerrettigheder.