Dokumentfalsk, fakturafabrikker, falske selskabskonstruktioner, organiseret sort arbejde, skattesnyd, skjulte ansættelser, systematisk underbetaling, trusler og ulovlige boligforhold.

De faglige organisationer oplever, at eksemplerne på organiseret og kompleks kriminalitet på det danske arbejdsmarked er blevet flere de seneste år. Og hver tiende stikprøve af udenlandsk arbejdskraft fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) giver mistanke om ulovligheder.

Vi hverken kan eller vil acceptere, at der er sorte huller på det danske arbejdsmarked, hvor de normale regler er sat ud af kraft

Lizette risgaard

Samtidig er antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark næsten fordoblet på ti år til cirka 257.000 i 2022.

På den baggrund foreslår Fagbevægelsens Hovedorganisation nu, at regeringen opretter en stærk samlet myndighed mod misbrug og underbetaling af udenlandsk arbejdskraft.

FH FORSLAG: En forstærket samlet indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked

Unfair konkurrence for danske virksomheder

”Vi ser kun toppen af isbjerget. Den nuværende indsats rækker ikke. Samfundet går glip af store skatteindtægter, og de lovlydige virksomheder og lønmodtagere bliver udsat for unfair og ulovlig konkurrence. Der er behov for en oprustning. Vi hverken kan eller vil acceptere, at der er sorte huller på det danske arbejdsmarked, hvor de normale regler er sat ud af kraft,” siger FH-formand Lizette Risgaard.

Den nationale kontrolenhed skal samle de ressourcer i Skattestyrelsen, politiet, SIRI og Arbejdstilsynet, som i forvejen anvendes til at tjekke, at reglerne for udenlandsk arbejdskraft overholdes i Danmark, samtidig med at der skal afsættes ca. yderligere 100 mio. kr. årligt til kontrol.

”Udenlandsk arbejdskraft skal ligesom dansk arbejdskraft behandles ordentligt, værdigt og efter spillereglerne. Alt andet er urimeligt over for udenlandske arbejdstagere og undergraver den danske model og et velorganiseret arbejdsmarked med ordentlige løn- og arbejdsvilkår”, siger Lizette Risgaard.

Utilstrækkelig kontrol

I dag er kontrollen med ordnede forhold for udenlandsk arbejdskraft spredt på mange myndigheder: Styrelsen for International rekruttering og Integrations (SIRI), Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, politiet og kommunerne.

Undersøgelser viser desværre, at den eksisterende kontrolindsats ikke har været tilstrækkelig til at forhindre, at der er opstået et parallelt arbejdsmarked. Der er følgende problemer ved den nuværende indsats:

  • Der er for det første som udgangspunkt ikke allokeret særlige ressourcer til politiet, hvilket betyder, at efterforskning af kriminelle forhold ikke indgår i myndighedsindsatsen i tilstrækkeligt omfang.
  • For det andet eksisterer den fælles myndighedsindsats kun på midlertidige bevillinger, hvilket betyder, at det hverken er muligt at arbejde med en langsigtet strategi eller opbygge viden.
  • For det tredje er den fælles myndighedsindsats ressortopdelt, så samarbejdet skal koordineres mellem de forskellige myndigheder, hvilket ikke giver et tilstrækkeligt solidt grundlag for en fælles indsats.

Brug for permanent kontrolenhed

FH foreslår, at regeringen opretter en permanent national kontrolenhed på tværs af den nuværende ressortopdeling, hvor man samler ressourcer fra SIRI, Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet. Det vil være en vej til at løse problemerne med social dumping og kriminalisering af det danske arbejdsmarked.

Den fælles nationale kontrolenhed skal samle viden og myndighedskompetence ift. reglerne for udenlandsk arbejdskraft fra både EU og tredjelande.

Myndigheden skal på den ene side sikre en effektiv sagsbehandling af ansøgninger om ophold til erhverv og opholdskort til europæiske arbejdstagere, og på den anden side have de nødvendige lovhjemler til at forestå én samlet kontrol og myndighedsindsats med henblik på at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere indgår på det danske arbejdsmarked på lige fod med danske virksomheder og arbejdstagere.

Vil tjene sig selv hjem

Siden 2012 har der været afsat ca. 120 mio. kr. årligt til en myndighedsindsats ift. international arbejdskraft. Det beløb mener fagbevægelsen skal forøges til 200-250 mio. kr. årligt, således at man kan samle og styrke indsatserne i et team.

Fagbevægelsen skønner, at en forstærket myndighedsindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet vil tjene sig selv hjem og mere til. Skattestyrelsens indsats alene ift. udenlandsk arbejdskraft har indebåret ca. 1,1 mia. kr. i indtægter i perioden fra 2015 til 1. halvår af 2020. Det svarer til over 3 mio. kr. pr. årsværk pr. år.

Den hidtidige kontrolindsats fra myndighederne har afdækket en række problemer – for eksempel:

I 9 procent af de stikprøver, som SIRI lavede i forholdt til arbejds- og opholdstilladelser i 2019, var betingelserne ikke overholdt.

I 12 procent af sagerne om den såkaldte beløbsordning, som SIRI tjekkede manuelt i 2019, var betingelserne ikke overholdt – eller der var mistanke om ulovligt ophold/arbejde.

Derfor er der brug for at politikerne træder i karakter og sørger for at oprette en national kontrolenhed på tværs af resortopdelinger – hellere i dag end i morgen.

En forstærket samlet indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked