Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) vil gerne takke for muligheden for at give høringssvar til lov om midlertidig opholdsttilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Lovforslaget er udtryk for, at vi desværre står i en alvorlig og helt særlig situation. Der er krig i Europa og mange ukrainere flygter, eller må forventes at flygte, fra deres hjemland.

FH noterer sig også med tilfredshed at lovforslaget er skabt af en meget bred enighed af folketingets partier. Det understreger Danmarks sammenhold i ønsket om at skabe tryghed og ro for gruppen mennesker, der har været – og fortsat er – udsat for en meget svær situation.


FH finder det tilfredsstillende, at lovforslaget omfatter personer, der både er ankommet og som ankommer i den kommende tid.

Traumer med i bagagen

Når vi taler om at hjælpe ukrainere hurtigt i job, skal vi selvfølgelig have for øje, at nogle har traumer med i bagagen og derfor i første omgang har brug for anden hjælp. Derudover vil de have akutte behov som fx at få en bolig og sikre, at deres børn får en god start i skole eller daginstitution.

Når det er sagt, er det vigtigt, at ukrainerne hurtigt kan blive hjulpet ind på ind på arbejdsmarkedet, først og fremmest i ordinære jobs.

Det er for FH helt afgørende, at det sker på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Underbetaling og urimelige arbejdsvilkår er aldrig i orden, og vi har selvfølgelig en forpligtelse til i fællesskab at løfte opgaven med de ukrainske flygtninge på en ordentligt og værdig måde for dem, for arbejdsgivere og for lønmodtager i Danmark.

Derfor er det vigtigt, at der opstilles monitoringssetup, hvor man følger udviklingen i forhold til antallet i målgruppen. De brancer og jobfunktioner de bliver ansat i, deres løn- og ansættelsesvilkår og andre relevante data, der kan give et grundlag for at justere indsatserne. Og evt. iværksætte nye tiltag, der kan understøtte, at ukrainerne udnytter og udvikler relevante kompetencer, kommer i arbejde og ansættes på ordnære løn- og arbejdsvilkår.

FH foreslår, at der bliver afsat midler til denne monitorering hos Udlændingeministeriet.

Ind på arbejdsmarkedet på en værdig måde

Dette bør indgå i en fortsat formaliseret dialog mellem parterne, som omhandler, hvordan ukrainere indtræder på det danske arbejdsmarked på en ordentlig og værdig måde, hvor sædvanlig løn- og arbejdsvilkår sikres.

FH bakker som udgangspunkt op om, at integrationslovens bestemmer om tidsfrister for, hvornår kommunerne skal tilvejebringe tilbud, danskuddannelse mv. suspenderes i tre måneder.


Derfor bakker FH op om suspensionsmuligheden, men er uenig i at både rettigheder og pligter skal suspenderes for den enkelte. Således bør den enkelte fortsat have ret til danskuddannelse, ret til hjælp til cv m.m., såfremt den enkelte ønsker det.

I den sammenhæng er FH ikke enige i, at kommuner kan fravælge suspensionsperioden med henvisning til, at kommunen har den fornødne kapacitet.

Hensynet til den enkelte tilvænningsperiode må tilsige, at en suspensionsperiode generelt set – og ensartet i hele landet – er hensigtsmæssig.

FH finder det desuden væsentligt, at danskundervisning indtænkes i en relevant sammenhæng med et IGU-forløb, således at der sikres de nødvendige sprogkundskaber inden IGU-forløbenes start.

Med venlig hilsen

Lizette Risgaard