FH arbejder for en lønmodtagerdreven dagsorden, der skaber bedre forhold for danske og europæiske arbejdstagere. Og som samtidig respekterer den måde, vi har indrettet os på i Danmark, herunder parternes autonomi til at aftale, indgå og håndhæve kollektive aftaler.

Ordentlige vilkår for alle lønmodtagere

Der skal findes svar på de udfordringer, der kræver en fælles EU-tilgang for at sikre retfærdige og ordentlige vilkår for alle arbejdstagere, opadgående social konvergens og bekæmpelse af social dumping.

FH’s ambition er et EU, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og i hele Europa og sikre, at det kommer lønmodtagerne til gavn og ikke undergraver ordnede vilkår.

FH ønsker et EU, der leverer løsninger på en række af tidens store udfordringer.

Det gælder fx fremtidens arbejdsmarked, social dumping, den teknologiske udvikling, den grønne omstilling og kampen mod skattesnyd.

De europapolitiske sigtelinjer skal danne udgangspunkt for FH’s arbejde frem mod Europa-Parlamentsvalget og valget af ny Kommission i 2024 og frem mod det danske EU-formandskab i 2025.

Workers involvement is crucial in the green transition

A new web site, with a proposal for a climate plan for 2030. The climate plan contains 113 proposals and thus meets the Danish 2030-target to cut Denmark’s emissions by 70 pct.

Greentransitiontogether.com