Mange lønmodtagere har været sendt på hjemmearbejde i det forløbne år. En del er glade for det – men mange oplever også, at det giver psykiske gener. Især de yngre lønmodtagere mistrives psykisk ved at sidde derhjemme.

Næsten 40 procent af de 18-34 årige, der har arbejdet hjemme helt eller delvist det sidste halve år, oplever, at motivation visner. Til sammenligning oplever 20 procent af lønmodtagerne over 34 år det samme. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

De unge har særligt brug for direkte støtte og opbakning. De har typisk ikke samme netværk og erfaring at trække på som deres ældre kolleger. De vil måske ofte være usikre på, hvornår en opgave er løst godt nok. Og tror måske fejlagtigt, at det forventes af dem at de kan løse komplicerede opgaver alene

morten skov Christiansen

Hjemmearbejdet går også ud over arbejdsglæden hos en del. Blandt de unge medarbejdere oplever hele 27 procent, at de har mistet arbejdsglæden – det samme gælder også 19 procent af lønmodtagerne over 34 år.

Tag jer særligt af de unge – og de nyansatte

Tallene viser, arbejdsgiverne skal være opmærksomme på at tage sig af lønmodtagere på hjemmearbejde – særligt de unge. Det mener Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

Fakta: 12% arbejder hjemme

Blandt dem, der har arbejdet hjemme, har 77% arbejdet hjemme mere end 4 dage om ugen.

Epinion har for FH i foråret 2021 gennemført en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen. Undersøgelsen omfatter mere end 2.500 personer heraf ca. 1.100  personer i arbejdsstyrken.
Undersøgelsen viser, at 12 procent har arbejdet hjemmefra en eller flere dage om ugen.

”De unge har særligt brug for direkte støtte og opbakning. De har typisk ikke samme netværk og erfaring at trække på som deres ældre kolleger.

De vil måske ofte være usikre på, hvornår en opgave er løst godt nok.

Og tror måske fejlagtigt, at det forventes af dem at de kan løse komplicerede opgaver alene”, siger han.

Samme problemstilling kan gør sig gældende for nyansatte, pointerer Morten Skov Christiansen.

”Tallene viser, at arbejdspladsen ikke får en bedre præstation ud af de unge medarbejdere ved at sende dem hjem. For motivation og arbejdsglæde er noget af det allervigtigste, for at folk trives og dermed præsterer godt på jobbet”, siger Morten Skov.

Han opfordrer arbejdsgiverne til at undersøge mulighederne for, at medarbejderne kan komme ind på arbejdspladsen, hvis det er muligt – fx i en rotationsordning.

Tallene viser, at arbejdspladsen ikke får en bedre præstation ud af de unge medarbejdere ved at sende dem hjem. For motivation og arbejdsglæde er noget af det allervigtigste, for at folk trives og dermed præsterer godt på jobbet

morten skov christiansen

Ifølge FH’s undersøgelse oplever de yngre også i markant højere grad end ældre lønmodtagere, at hjemmearbejdet har gjort dem kede af det og nedtrykte, mere trætte, mere irritable og fået dem til at føle sig mere ensomme.

En arbejdsdag uden forstyrrelser

FH’s undersøgelse viser, at der også er positive effekter af hjemmearbejde

Færre forstyrrelser er ifølge undersøgelsen den helt store fordel ved hjemmearbejde. Det oplever hver anden som en fordel – på tværs af alder.