Vi er på vej ud af coronakrisen. Vi kan glæde os over, at virksomhederne igen efterspørger arbejdskraft. At vi ikke har så mange ledige hænder som frygtet, da pandemien brød ud.

Arbejdsgiverne har et kæmpe ansvar for at uddanne arbejdskraft med de særlige faglige kvalifikationer, som de står og mangler.

Jonas Schytz Juul

Men arbejdsmarkedet er ikke tilbage i normal gænge. En række virksomheder og lønmodtagere er fortsat på midlertidige hjælpeordninger. Derfor klinger det hult, når arbejdsgiverne allerede råber op om mangel på arbejdskraft. Og at de borgerlige politikere følger trop med klassiske udbudsreformer som løsning.

Forkert diagnose

Diagnosen skal være korrekt, for at den rette behandling kan gives. Der er ledige hænder på det danske arbejdsmarked, men på visse områder kan det være vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Lad os derfor i stedet koncentrere os om, hvordan vi sikrer, at de ledige hænder følges med de rette kvalifikationer.

Mange står klar til at komme i arbejde. Der er 130.000 registrerede ledige. Dertil er der ca. 50.000 arbejdsløse, som aktivt søger arbejde og kan starte job inden for de næste par uger, men som af forskellige årsager ikke indgår i den officielle ledighedsstatistik.

Langtidsledigheden stiger fortsat. Det er tankevækkende, at det sker i en periode, hvor arbejdsgiverne tilsyneladende mangler arbejdskraft af alle former. Det tyder også på, at arbejdsmarkedet ikke er udtømt for ledige hænder.

Gentagelse fra finanskrisen

Lige efter finanskrisen råbte arbejdsgiverne på samme måde op om akut mangel på arbejdskraft. Alligevel steg beskæftigelsen de følgende år med langt over 200.000 personer. Og ved indgangen til coronakrisen fik de fleste virksomheder (fire ud af fem), som havde behov for at rekruttere, fortsat den ønskede arbejdskraft.

Der er vi også i dag. 20 pct. af alle virksomheder oplever udfordringer. Alligevel får halvdelen af disse vel at mærke besat stillingen. Af personer, som ifølge virksomhederne ikke har de ønskede kvalifikationer. Det drejer sig især om manglende relevant erhvervserfaring og særlige faglige kvalifikationer.

Med det in mente undrer det mig, at mange unge – aktuelt ca. 7.000 – stadig mangler en praktikplads. Arbejdskraft, der burde være ude i virksomhederne. Her har arbejdsgiverne et kæmpe ansvar for at uddanne arbejdskraft med de særlige faglige kvalifikationer, som de står og mangler.

Masser af hænder og potentiale

Så lad os gribe fat, hvor de reelle udfordringer er. Der er masser af ledige hænder, og et stort potentiale for at få flere med.

Vi løser ikke udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft ved at sætte skatten ned og ved at skære i de offentlige overførsler.

Vi løser udfordringerne med uddannelse og opkvalificering. Ved at sørge for ordentlige, attraktive løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne. Ved at virksomhederne sikrer nok praktikpladser til dem, som er i gang med en erhvervsuddannelse. Og ved at arbejdsgiverne åbner dørene for de personer, der står på kanten af arbejdsmarkedet, så flere får relevant erhvervserfaring.

Indlæg bragt i Børsen 21.06.21